Slovenská ekonomika v súlade s naším očakávaním rástla aj v treťom štvrťroku 2023. Podľa rýchleho odhadu ŠU SR vzrástol slovenský HDP v 3. štvrťroku 2023 o 0,2 % q/q, čo je nad priemerom eurozóny, kde rýchly odhad Eurostatu ukazuje predbežne medzikvartálny pokles o jednu desatinu percenta. Na medziročnej báze sa rast slovenskej ekonomiky v stálych cenách zvýšil o 1,1 %. Inflácia aj naďalej znižovala hodnotu HDP v stálych cenách oproti jeho nominálnej hodnote.

Ako sme očakávali, rast podporil najmä výrazný prebytok zahraničného obchodu, možno tiež očakávať, že sa už prejavili aj peniaze z eurofondov a plánu obnovy, ktoré sa postupne prelievajú do našej ekonomiky vo forme investícií. Väčší detail uvidíme po zverejnení podrobnejších údajov začiatkom decembra. Zamestnanosť sa medziročne zvýšila o 0,2 %. Po sezónnom očistení sa zamestnanosť v porovnaní s 3. štvrťrokom 2023 zvýšila o 0,2 % a medzikvartálne vzrástla o 0,1 %, čo naznačuje naďalej stabilný a odolný trh práce.

Ekonomický rast v predchádzajúcom roku ťahala spotreba domácností vďaka pandemickým úsporám. Od začiatku tohto roka sa však situácia zmenila. Spotreba domácností je pod tlakom kvôli slabým maloobchodným tržbám, ktoré ostali aj v treťom štvrťroku v zápore. Výdavky domácností zostávajú pod tlakom v dôsledku nízkej miery úspor, ktorá dosiahla minimálnu úroveň, spolu so záporným reálnym príjmom. Domácnosti naďalej dôkladne zvažujú každý nákup v oblastiach tovarov, ktoré nie sú pre život nevyhnutné. Po zvoľnení inflácie a návratu k reálnemu rastu miezd by sa mala k rastu vrátiť aj celková spotreba slovenských domácnosti, ktorá tvorí približne 60 % nášho HDP. Túto zmenu však očakávame až v budúcom roku.

Už skoršie čísla k zahraničnému obchodu naznačili, že aj v treťom štvrťroku ostane ťahúňom rastu slovenskej ekonomiky (podobne ako v prvej polovici roka). Od začiatku roka je prebytok zahraničného obchodu 3,6 miliardy eur, vrátane 1,25 miliardy eur prebytku v 3Q 2023. Našu exportnú aktivitu ťahá automobilový priemysel, ktorý tvorí takmer dve tretiny exportu, pričom viac ako 70 % tohto exportu smeruje do štátov európskej dvadsať sedmičky.

Slovenské automobilky tak naďalej vzdorujú súčasnému útlmu dopytu a to aj vďaka skorším objednávkam z obdobia pandémie. Budúca výkonnosť zahraničného obchodu bude vo veľkej miere závisieť od ekonomickej výkonnosti našich významných obchodných partnerov, najmä Nemecka. Na druhej strane sa aj v tomto štvrťroku očakáva výrazný negatívny vplyv na rast nášho HDP v dôsledku zmeny stavu zásob.

Pre rok 2023 očakávame medziročný rast HDP okolo 1,3 % vďaka očakávanému fiškálnemu stimulu vo výške 5 miliárd eur z fondov EÚ (cca 5 % HDP). Určujúcim faktorom ostáva schopnosť našej krajiny tieto zdroje efektívne a rýchlo absorbovať.

Marián Kočiš, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne