Dnes zverejnený rýchly odhad HDP a zamestnanosti z dielne štatistického úradu priniesol pre výkon slovenskej ekonomiky zlé správy, keď sa jej medziročný rast spomalil z 1,5 na 1,1%. Medzištvrťročne po sezónnom očistení lokálne HDP pridalo len 0,2% (čakali sme okolo 0,5%). Ani zrýchlenie čerpania eurofondov tak zatiaľ nedokázalo prebiť celoeurópsky trend hospodárskeho spomaľovania. Eurozóna ako celok podľa už skôr zverejneného odhadu dokonca zaznamenala mierny medzištvrťročný pokles HDP (-0,1%).

V bežných cenách ale slovenské HDP rástlo rýchlejšie, ako sme očakávali – medziročne o viac ako 11%, keď celková cenová hladina HDP (deflátor) ešte zvýšila svoje ročné tempo na 9,9%. Čisto spotrebiteľská inflácia bola pritom v 3. štvrťroku už nižšia: 8,9%. Deflátor tak museli dvihnúť ostatné zložky ekonomiky: vládna spotreba, investície alebo zahraničný obchod.

Štatistici zatiaľ detaily makroekonomického vývoja ešte nezverejnili, no pridali komentár, že rast slovenského hospodárstva bol podporený predovšetkým kladným saldom zahraničného obchodu. V zahraničnom obchode s tovarmi z už publikovaných mesačných čísel vyplýva, že prebytok obchodu bol bez sezónneho očistenia o čosi menší ako v 2. kvartáli, no citeľne vyšší ako v rovnakom období vlaňajška. Domáci dopyt v ekonomike medziročne poklesol, a to zásluhou pretrvávania útlmu konečnej spotreby domácností a poklesom stavu zásob firiem.

Z mesačných čísel taktiež dedukujeme, že v 3. štvrťroku v porovnaní s 2. mierne klesla priemyselná produkcia (-0,6%), ale narástli maloobchodné tržby (+1,0%) a ešte výraznejšie stavebná produkcia (zrejme cez 5%), podporovaná spomínanými eurofondami.

Pozitívne prekvapila celková zamestnanosť v ekonomike, ktorá napriek pomalému hospodárskemu rastu znova mierne rástla (medzikvartálne +0,1%, medziročne o 0,2%). Zatiaľ sa tak nepotvrdili trendy poklesu pozorované v mesačných štatistikách za vybrané odvetvia súkromného sektora, či za zamestnanecké zmluvy v Sociálnej poisťovni. Predpokladáme však, že pokles hospodárskeho rastu v najbližších štvrťrokoch čosi ukrojí aj z miestnej zamestnanosti. V najbližšom období naďalej očakávame podporu ekonomiky z dočerpávania EÚ fondov z programového obdobia rokov 2014-20, ale už aj z Programu obnovy. Ročný odhad rastu HDP na tento a budúci rok však znižujeme v oboch rokoch zhodne na 1,2%.

Medzištvrťročný vývoj v slovenskej ekonomike (%, sezónne očistené)

Slovenská ekonomika v 3. štvrťroku spomalila, aj kvôli stále vysokému deflátoru HDP
Zdroj: ŠÚ SR, prognóza VÚB

Michal Lehuta, makroekonóm VÚB banky