Pár mesiacov v práci a zvyšok roka doma s dieťaťom? Tento scenár nie je v slovenských podmienkach ničím výnimočným. Rovnako, ako podať daňové priznanie na materskej či rodičovskej dovolenke. Rodičom sa to dokonca oplatí, pretože tak od štátu získajú späť zaplatené daňové preddavky. Materská dávka a rodičovský príspevok sa totiž nepovažujú za zdaniteľný príjem.


V zásade platí, že svoje minuloročné príjmy musí priznať štátu každý, kto vlani zarobil viac ako 2 255,72 eura. Zároveň ale musí ísť o príjmy, z ktorých sa platí daň a nie sú od nej oslobodené. Počítajú sa pritom aj príjmy zo zahraničia.

Aj keď niekto túto podmienku nespĺňa, môže byť pre neho výhodné podať daňové priznanie dobrovoľne. Jedným z nich je práve rodič, ktorý bol časť roka na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Daňové priznanie na materskej

Ide napríklad o matku či otca v zamestnaní, ktorí boli v práci len časť roka. Mesačne si vo výplate vlani spravidla uplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka na úrovni 375,95 eura. Slovenská legislatíva ale umožňuje uplatniť si až 4 511,43 eura za celý rok. Ak teda rodič nastúpil na materskú a odpracoval menej ako 12 mesiacov, môže mu vzniknúť daňový preplatok.

Štátu teda za niekoľko mesiacov v práci zaplatil preddavky, ale neuplatnil si celú výšku nezdaniteľného minima. Dane si tak môže pýtať naspäť. Povedzme, že matka bola vlani na rodičovskej dovolenke až do konca októbra. Za vlaňajšok teda pracovala len počas mesiacov november a december. V hrubom zarobila tisíc eur mesačne.

Uplatnila si aj mesačné nezdaniteľné minimu a za dva odpracované mesiace zaplatila daňové preddavky vo výške 186,22 eura. Keďže má nárok na ročnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2021, štát matke musí vrátiť celú zaplatenú daň. Musí ale podať daňové priznanie. Suma môže byť aj vyššia, ak si napríklad uplatní aj daňový bonus.

Daňové priznanie na materskej
Oplatí sa podať aj daňové priznanie na materskej dovolenke. (Ilustračné foto: Unsplash)

Cez ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie

Prípady, kedy sa oplatí podať daňové priznanie na materskej sa týka hlavne zamestnancov. Matka podnikateľka či otec živnostník totiž môžu popri starostlivosti ďalej dosahovať príjem z podnikania, takže spravidla si uplatnia aj celú sumu nezdaniteľnej časti.

Ak chce rodič zamestnanec získať späť zaplatené dane, môže buď požiadať o ročné zúčtovanie, alebo sám podať daňové priznanie. Žiadosť o ročné zúčtovanie sa ale spravidla podáva najneskôr do polovice februára. Kto to nestihne, musí priznať zárobky sám.

Ročné zúčtovanie v podstate znamená, že daňové priznanie urobí za zamestnanca firma. Ak mu vznikne preplatok napríklad kvôli materskej, dostane svoje zaplatené dane na účet. V týchto prípadoch je to najneskôr do 10. mája tohto roka.

Rovnaký termín vrátenia dane platí aj v prípade, ak si daňové priznanie na materskej podáva rodič sám v riadnom termíne do konca marca. Keď si daňové priznanie odloží, počíta sa 40-dňová výplatná lehota od podania. Daňový preplatok sa ale vráti iba v prípade, že je väčší ako päť eur.

Oslobodené sú aj iné príspevky

Zárobkovo činný rodič teda nemusí priznávať príjem z materskej dávky či rodičovského príspevku. Okrem toho legislatíva pozná aj iné príspevky či dávky, ktoré sa štátu nepriznávajú. Oslobodené od dane sú napríklad aj nemocenské dávky, ošetrovné či vyrovnávacia dávka.

V prípade štátnych sociálnych dávok spadajú pod nezdaniteľné príjmy okrem rodičovského príspevku napríklad aj prídavok na dieťa a príplatok k prídavku, či príspevky na starostlivosť o dieťa, pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb či príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri a viac detí.

Ľudia ale v niektorých prípadoch musia podať daňové priznanie bez pomoci zamestnávateľa. Vzťahuje sa to na prípady z praxe, kedy mali okrem príjmu zo zamestnania napríklad aj zárobky z prenájmu domu či bytu, z výhry, z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu. Vtedy sa podáva daňové priznanie typu B.