Pre dôchodkový vek v roku 2024 stále platí súčasná tabuľka. Dôchodkový vek sa tiež skracuje podľa počtu vychovaných detí. Každé pritom znižuje dôchodkový vek o šesť mesiacov. Zákon ale umožňuje úpravu odchodu do penzie najviac o 18 mesiacov, čo sú tri vychované deti. Tabuľka pritom definuje dôchodkový vek žien, ale aj mužov. Výchova dieťaťa sa pri odchode do dôchodku prioritne počíta ženám, no v prípade ich úmrtia či ďalších životných okolností má na zníženie nárok aj muž.


Tabuľka sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966 a viac. Ak nemali detí, dosiahnu dôchodkový vek 64 rokov presne v roku 2030. Potom bude už vek odchodu do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života. Odchod do dôchodku sa tak bude postupne predlžovať automaticky ľuďom, ktorí sa narodili v roku 1967 a neskôr. Mechanizmus zvyšovania bude približne rovnaký ako ten, podľa ktorého sa vytvárala tabuľka. Inak povedané, dôchodkový vek bude rásť každý rok o dva mesiace.


Tabuľky dôchodkového veku pre mužov a ženy:


Aký bude dôchodkový vek v roku 2024

Kým v minulom roku mohli odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy vo veku 63 rokov, dôchodkový vek v roku 2024 sa predĺži o dva mesiace. Napríklad ešte pred koncom minulého roka mohli do penzie odísť bezdetní ľudia narodení v roku 1960. O odchod do penzie mohli žiadať len podľa dátumu ich narodenia. To znamená, že ak sa niekto narodil napríklad v novembri 1960, do dôchodku mohol odísť v rovnakom mesiaci tohto roka. Dôchodkový vek ešte mohol dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa.


Pravidlom veku a rovnakého mesiaca narodenia sa už nemôžu riadiť ľudia, ktorí plánujú odchod do penzie v tomto roku. Dôchodkový vek v roku 2024 totiž pri bezdetných ženách a mužoch dosiahne úroveň 63 rokov a dva mesiace. Keď sa niekto narodil napríklad hneď v januári roku 1961, nárok na odchod do penzie mu vznikne až v marci. Ak niekto narodený v rovnaký deň a rok vychoval jedno dieťa, žiadosť o penziu môže posielať už k septembru minulého roka. Opäť platí, že dôchodkový vek v roku 2024 môže dosiahnuť aj mladší človek, ktorý má deti. Napríklad, žena narodená na začiatku roka 1962, ktorá navyše vychovala dve deti, môže do penzie odísť už v máji.

Dôchodkový vek v roku 2024
Pre dôchodkový vek v roku 2024 bude stále platiť zavedená tabuľka. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kto pôjde do penzie v roku 2024 (príklady):

Príklad č. 1:

 • Poistenka narodená 1. januára 1961
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. marec 2024

Príklad č. 2:

Muži s deťmi majú vlastnú tabuľku

Zákonodarcovia vytvorili tabuľku dôchodkového veku aj pre mužov s deťmi. Aj keď sa výchova prioritne uplatňuje ženám, môže nastať situácia, kedy bude mať právo na skorší odchod do penzie aj muž. Sociálna poisťovňa to pri výpočte urobí len vtedy, ak výchovu dieťaťa alebo viacerých detí nie je možné zohľadniť žene. Napríklad z dôvodu jej smrti pred dosiahnutím jej dôchodkového veku alebo ak muž vychovával deti po smrti matky.

Ak napríklad súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti, na obidvoch rodičov sa hľadí, akoby starostlivosť o dieťa zabezpečovali v plnom rozsahu. To isté obdobie výchovy toho istého dieťaťa sa však podľa zákona zohľadní len raz a len jednému poistencovi. Podľa slovenskej legislatívy je to prednostne žena.

Zákonodarcovia vytvorili tabuľku dôchodkového veku aj pre mužov s deťmi. Dôchodkový vek v roku 2024 dosiahnu napríklad muži s jedným dieťaťom, ktorí sa narodili v máji 1961. Do penzie môžu otcovia z príkladu odísť hneď v januári budúceho roka. V prípade, že sa muž narodil napríklad v januári roku 1962 a vychoval dve deti, do penzie môže odísť v máji budúceho roka. Ak bude platiť rovnaký dátum narodenia u muža narodeného v roku 1962, ktorý vychoval tri deti, o odchod do penzie môže požiadať už v septembri tohto roka.

Príklad č. 3:

 • Poistenec narodený 1. januára 1961
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. marec 2024

Príklad č. 4:

 • Poistenec narodený 1. novembra 1961
 • Počet vychovaných detí: 1
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 8 mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. júla 2024

Tabuľky dôchodkového veku pre mužov a ženy: