Budúcoročný rast minimálnej mzdy neovplyvní len ľudí s najnižším príjmom. Prilepšia si vďaka tomu aj tí, ktorí zarábajú viac ako je zákonom stanovené minimum a zároveň chodia do práce aj cez víkendy či v noci. Vzrastie totiž príplatok za prácu, ktorý je naviazaný na hodinovú minimálnu mzdu. Zamestnanci ho dostávajú za prácu počas soboty, nedele, v noci alebo počas pracovnej pohotovosti. Ich hodinová mzda sa vďaka príplatkom zvyšuje o stanovené percento z minimálnej mzdy.

Minimálna mzda bude od januára budúceho roka na úrovni 750 eur mesačne. Hodinová minimálna mzda stúpne zo sumy 4,023 eura na 4,310 eura. Na jej výšku sú naviazané príplatky za prácu v noci, cez víkendy, za sťažený výkon práce, za prácu cez sviatok u dohodára a za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Na priemernú mzdu zamestnanca sú stále naviazané príplatky za prácu cez sviatok a nadčas.

Príplatky za prácu boli pritom ešte do leta tohto roka zmrazené po zmene zákona, ktorá prebehla v roku 2020. Dôvodom bola pandémia koronavírusu. Vyšlo sa tak v ústrety hlavne zamestnávateľom, keďže im kvôli vyšším príplatkom rástli mzdové náklady. Až do začiatku júna tohto roka tak bola ich výška stanovená pevne v legislatíve. Výnimkou bol len príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť. Novela Zákonníka práce, ktorá prešla parlamentom ešte vlani, zaviedla pri príplatkoch za prácu staronové pravidlá.

Príplatok za prácu podľa mzdy

Od leta tak dosahuje príplatok za nepravidelnú prácu v sobotu 50 percent minimálnej hodinovej mzdy, pri pravidelnej práci zase 45 percent. Za nepravidelnú prácu v nedeľu dostanú zamestnanci príplatok na úrovni sto percent hodinovej minimálnej mzdy, pri pravidelnej práci v nedeľu by to malo byť minimálne 90 percent. Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska a za sťažený výkon práce je na úrovni 20 percent z hodinovej mzdy. Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku môže byť najmenej vo výške hodinovej minimálky.

Za klasickú nočnú službu v práci je príplatok na úrovni 40 percent z hodinovej minimálnej mzdy, pri rizikovom povolaní zamestnanec dostane polovicu z hodinovej minimálky. Zamestnanci v nerizikovej práci s pravidelnou nočnou smenou majú nárok na príplatok vo výške najmenej 35 percent z minimálnej hodinovej mzdy. Dohodári musia za odpracovanú hodinu počas sviatku dostať príplatok vo výške celej hodinovej minimálnej mzdy.

príplatok za prácu
Príplatok za prácu sa počas posledných dvoch rokov nemenil (Ilustračné foto: Freepik/príplatok za prácu)

Pri sviatku majú bežní zamestnanci nárok na príplatok v celkovej výške ich priemernej hodinovej mzdy. Tá rozhoduje aj o výške príplatku za nadčas. V rámci nerizikového povolania musí byť príplatok minimálne 25 percent priemernej mzdy pracovníka. Ak niekto vykonáva rizikové povolanie a pracuje aj nad časový rámec v zmluve, musí dostať príplatok za nadčas na úrovni aspoň 35 percent svojej hodinovej priemernej mzdy.

Ako sa zvyšuje zárobok

Keď niekto pracuje v neštandardnom čase, má nárok na zákonný príplatok. V praxi to funguje tak, že sa mu jeho klasická hodinová mzda, ktorú má dohodnutú v pracovnej zmluve, zvyšuje o daný príplatok. Povedzme, že niekto počas svojho bežného pracovného času zarába napríklad osem eur za hodinu. Prevádzka, kde je zamestnaný, funguje na troch pracovných zmenách, cez víkendy a občas aj počas sviatkov. Zároveň ide o nerizikové povolanie. Za každú nočnú službu tak tento zamestnanec zarobí 9,72 eura za hodinu, počas soboty má nárok na takmer desať eur za hodinu, v nedeľu môže zarobiť 11,88 eura za hodinu a počas sviatkov má nárok na mzdu vo výške 16 eur za hodinu.

Príplatky za prácu v roku 2024

Príplatok za prácu:Suma/výpočet (nepravidelná práca)Znížená suma (pravidelná práca)
sobota2,16 eura1,94 eura
nedeľa4,31 eura3,88 eura
nočná (nerizikové povolanie)1,72 eura1,51 eura
nočná (rizikové povolanie)2,16 euranemôže sa znížiť
sviatok (zamestnanec)100 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
sviatok (dohodár)4,310 euranemôže sa znížiť
príplatok za nadčas (nerizikové povolanie)25 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
príplatok za nadčas (rizikové povolanie)35 % priemernej mzdy zamestnancanemôže sa znížiť
príplatok za sťažený výkon práce0,87 euranemôže sa znížiť
príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska0,87 euranemôže sa znížiť
príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracoviskuVýške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške 4,310 euranemôže sa znížiť
Zdroj: Slov-lex.sk (príplatok za prácu v roku 2024)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: