Kto nechce na dôchodku strádať, mal by si začať čím skôr investovať. Odborníci sa zhodujú, že ak sa niekto bude spoliehať len na dôchodok od štátu, jeho príjem výrazne klesne. Vlani priemerný starobný dôchodok dosahoval 43,02 percenta priemernej mzdy. V budúcnosti to pravdepodobne bude ešte menej, keďže sa nebude zvyšovať počet pracujúcich rovnakým tempom, ako porastie počet dôchodcov. Štát preto nebude mať dostatok peňazí, aby dokázal udržať dôchodky aspoň na súčasnej úrovni.

Najťažšie na investovaní je začať s ním. Odborníkov na investovanie sme sa preto spýtali, čo by odporučili mladému človeku, ktorý po skončení školy začal pracovať a chce investovať, aby si zabezpečil svoj budúci dôchodok. Ako má začať a ako zistí, čo je pre neho vhodné?

Investiční experti:

Ľubomír Brath: Treba hľadieť na poplatky a dane

Michal Orlovský: Pri investovaní treba pamätať aj na krytie rizík

Miroslav Kotov: Neriešte občasné prepady

Roman Vlček: Dôležité je na nič nečakať

Roman Závodský: Vyvarujte sa zlým dlhom

Pavel Škriniar: Najlepšie je začať s málom

Igor Gogoľ: Poplatky by nemali presiahnuť jedno percento ročne

Roman Scherhaufer, EIC: Sporiť si treba začať už od prvého zamestnania

Ľubomír Brath, Finportal

Ak chcem začať investovať, musím poznať svoj cieľ. Na čo si chcem odkladať svoje voľné finančné prostriedky. Po zadefinovaní cieľu, resp. cieľov je potrebné urobiť s klientom komplexnú finančnú analýzu, aby sme spoznali svojho klienta. Z analýzy nám vyplynú parametre investície ako rizikovosť, očakávaný výnos, investičný horizont a aj koľko si mám odkladať. Na základe týchto parametrov môžeme určiť, kam má klient investovať a ako diverzifikovať (rozložiť) riziko aby investícia spĺňala očakávania klienta.

Na tému „Ako sa pripraviť na dôchodok“ sa treba pozrieť komplexnejšie. Na Slovensku máme zavedený trojpilierový dôchodkový systém a štvrtý pilier tvoria súkromné investície klienta. Z analýzy klientových údajov o prvých troch pilierov nám vyplynú údaje na správne nastavenie štvrtého piliera.

Pri dlhodobom investovaní by sa mal klient zamerať najmä na akciové fondy, ktoré vedia z dlhodobého hľadiska priniesť klientom veľmi zaujímavé výnosy. Netreba zabúdať aj na správnu diverzifikáciu, aby som nehral iba na jednu kartu. V neposlednom rade sa treba pozrieť aj na to, čo mi bude konečný výnos znižovať. To sú najmä poplatky a dane. Dnes vieme klientom ponúknuť produkty, ktoré majú dlhodobý priemerný výnos niekde na úrovni 7 až 8 percent ročne, majú veľmi nízke poplatky a môžu byť po splnení niektorých podmienok oslobodené od dane. Takéto riešenie zabezpečí klientom očakávané „bohatstvo“ na dôchodku.

Ľubomír Brath je produktový špecialista pre investície a penzie v spoločnosti Finportal.

Michal Orlovský, Slovenská sporiteľňa

Čím skôr človek začne plánovať svoje financie, tým lepšie sa neskôr bude mať. Dôležité pritom je, pozerať sa na svoje financie komplexne.

V oblasti zabezpečenia na dôchodok je prvoradé urobiť dve veci, ktoré nič nestoja: podpísať zmluvu s DSS o vstupe do druhého piliera a preveriť si u svojho zamestnávateľa, či neposkytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. V prípade, že áno, treba tento benefit využiť a vstúpiť aj do tretieho piliera. Keďže ide o mladého človeka, ktorý má pred sebou celý produktívny život, v druhom aj v treťom pilieri by si mal sporiť v indexových fondoch.

Súčasne si treba začať vytvárať finančnú rezervu vo výške troch až šiestich mesačných platov na pokrytie nečakaných výdavkov či výpadkov príjmu. Tá by mala byť uložená na mieste, z ktorého ju dokážete rýchlo vybrať, keď budete potrebovať, napr. na sporiacom účte.

Pri investovaní voľných prostriedkov by som s ohľadom na vek a investičný horizont 40 rokov určite odporučil pravidelné investovanie do akciových či indexových fondov, napríklad do Fondu maximalizovaných výnosov Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. Historické dáta ukazujú, že práve akcie dokážu v dlhodobom horizonte priniesť najlepšie zhodnotenie vložených prostriedkov.

Výhodou pravidelného sporenia, ktoré si dnes dokážete jednoducho vyklikať cez bankovú aplikáciu, je nízka minimálna suma investície od 20 eur mesačne, nulové vstupné a po troch rokoch aj výstupné poplatky a možnosť kedykoľvek si skontrolovať vývoj investície online. Začínajúci investor môže začať s najnižšou sumou 20 eur a postupne, ako jeho príjmy budú rásť, ju navyšovať.

Michal Orlovský je riaditeľom odboru správy majetku klientov Slovenskej sporiteľne.

Miroslav Kotov, Allianz – Slovenská DSS

Pri začínajúcich sporiteľoch platia dve jednoduché pravidlá optimálneho správania. Všetky príspevky by mali smerovať do rizikovejších dôchodkových fondov (akciové či indexové) a neriešiť občasné prepady na akciových trhoch – nesnažiť sa obchodovať na základe minulých výnosov. Zároveň hneď od začiatku by si mali platiť aj dobrovoľné príspevky – aj malá suma, povedzme 20 eur mesačne, dokáže podstatne navýšiť výšku úspor či doživotného dôchodku.

Miroslav Kotov je generálnym riaditeľom spoločnosti Allianz – Slovenská DSS.

Roman Vlček, Slovenská asociácia správcovských spoločností

V prvom rade je potrebné využiť legislatívne ukotvené schémy dôchodkového sporenia, tu mám na mysli najmä 2. pilier. Určite si treba vybrať niektorú z dôchodkových správcovských spoločností. Ktorúkoľvek si vyberie, urobí lepšie, ako keby zotrvával len v 1. pilieri. Z portfólia produktov vybranej DSS by si mal zvoliť indexový, prípadne akciový fond.

V prípade, že zamestnávateľ má zaujímavý program sporenia v 3. pilieri, tak by som odporučil aj ten. Ak ale zamestnávateľ do 3. piliera neprispieva, tak by som zvažoval iné možnosti.

Rozhodne je rozumné aspoň časť zárobku si odložiť a investovať. Nakoľko sa bavíme o zabezpečení na dôchodok, neodporúčame špekulovať na nejakých internetových platformách, ale poradiť sa s investičným poradcom, či už v banke alebo nezávislým finančným agentom. Následne, po porade s týmto odborníkom, dlhodobo a pravidelne investovať do vybraného produktu.

Za najvhodnejší produkt považujem podielový fond, za ktorým je diverzifikované portfólio akcií. Akú formu má mať tento fond, či má byť obchodovaný na burze, aký investičný štýl používa, na aký sektor, tému, región a podobne sa zameriava, je už skôr otázkou osobných preferencií. Konkrétny výnos bude vždy závisieť trochu aj od šťastia, pretože riziko pri investovaní nie je možné eliminovať úplne a nakoniec to nie je ani cieľom.

V skratke: 2.pilier – indexový fond plus pravidelné investovanie v akciovom fonde renomovanej správcovskej spoločnosti. Dôležité je na nič nečakať a začať čím skôr.

Roman Vlček je výkonným riaditeľom a členom predstavenstva Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Roman Závodský, investor a bloger

Ideálny čas na investovanie bol pred desiatimi rokmi. Druhý ideálny čas je práve teraz. Toto platí pre každého človeka a je úplne jedno v akom produktívnom veku sa nachádza. Mení sa len prístup a výber vhodných investičných nástrojov a aktív. Warren Buffett začal so svojou prvou investíciou, keď mal jedenásť rokov.

Ak sa teda pozrieme na človeka, ktorý práve skončil školu a začal pracovať, je to skutočne ideálny čas na nastavenie osobných financií a dlhodobého investičného plánu. Má totiž pred sebou dostatočne dlhý investičný horizont a čas je najlepším priateľom investora a budovania jeho majetku.

V prvom rade, by som mu odporučil zmapovať a nastaviť si osobné financie. Kľúčové by pritom bolo, snažiť sa už v rannej fáze nastaviť si výdavky tak, aby si vytvoril ako prvé finančnú rezervu vo výške minimálne trojnásobku mesačných výdavkov. Následne je vhodné každý mesiac ušetriť časť z každej výplaty a takto disponibilné zdroje investovať do vybraných aktív podľa nastaveného investičného plánu.

Je nevyhnutné, aby sa mladý človek zbytočne nezadlžoval tzv. „zlými dlhmi“, ako napríklad spotrebné úvery, kreditné karty alebo povolené prečerpanie. Hypotekárne financovanie vlastného bývania a neskôr aj investičných nehnuteľností naopak považujem za „dobrý dlh“.

Z pohľadu investičného portfólia, by som mu odporučil pravidelné investovanie rovnakej sumy do akumulačných indexových ETF s dobrou diverzifikáciou – napríklad indexy MSCI World, prípadne S&P500, ak má väčšiu dôveru v ekonomiku USA. Tieto investície môže realizovať napriamo cez svoj vlastný investičný účet u vybraného brokera, alebo ak si na to netrúfa, môže zvoliť drahšiu cestu cez sprostredkovateľa. Je vhodné však držať ročné poplatky pod úrovňou jedného percenta, nakoľko pri dlhodobom investovaní sú poplatky pomerne významnou časťou majetku, ktorá Vám takpovediac „pretečie medzi prsty“.

Nastavenie na 100 % podiel indexových akciových ETF považujem pri mladom veku alebo pri investičnom horizonte minimálne 20 rokov a viac za adekvátne. Keď totiž analyzujeme históriu akciových trhov za posledných 100 rokov, žiadna 20-ročná perióda nebola pre investora stratová. Rovnako by som odporučil nastavenie druhého dôchodkového piliera na indexový negarantovaný fond. Dôležitá je najmä disciplína, pokoj a pravidelnosť – tzn. pravidelne každý mesiac investovať rovnaké sumy a v prípade korekcií alebo prepadov akciových trhov nepodliehať panike a pokojne investovať aj viac ak mu to osobné financie umožnia.

Postupom času mu bude investičné portfólio narastať a taktiež sa budú zvyšovať jeho disponibilné úspory z príjmu, vzhľadom na kariérny rast. V tomto bode, môže pokojne diverzifikovať aj do ďalších investičných aktív, ako sú napríklad nehnuteľnosti, dlhopisy, komodity a prípadne alternatívne investície pre dosiahnutie lepšej diverzifikácie. Týmto prístupom, si nepochybne časom vytvorí dostatočné portfólio na zabezpečenie pasívneho zdroja príjmu, finančnej nezávislosti a adekvátneho zabezpečenia na dôchodkový vek.

Roman Závodský je propagátor myšlienky FIRE (Financial Independence Retired Early).

Pavel Škriniar, Ekonomická univerzita

Najlepšie je začať s málom a po roku prehodnotiť nielen vývoj a stav investície, ale aj výšku príspevku. Krátko po štúdiu človek nie je náchylný riešiť dlhodobé veci, na druhej strane, jeden rok testovania investície mu dodá skúsenosti.

Získavať skúsenosti v neskoršom veku môže byť už nielen neskoro ale navyše aj drahé. Začať odporúčam so svetovými akciami a investovať aspoň 20 eur mesačne. 20 eur je polovica toho, čo bežný mladý človek mesačne „prefajčí“.

Pavel Škriniar je odborný asistent na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Igor Gogoľ, produktový manažér Acrossu

Sporenie na vlastný dôchodok by malo patriť k základným pilierom starostlivosti o vlastné financie. Aj keď sa mladému človeku môže zdať téma dôchodku neskutočne vzdialená, treba si uvedomiť, že čím skôr začnete, tým menšiu mesačnú investíciu si sporenie bude vyžadovať. Prvý a druhý pilier nebudú schopné kompenzovať výpadok príjmu budúcich dôchodcov, a preto je potrebné pozerať sa po súkromnom dôchodkovom sporení. Na Slovensku môžeme hovoriť o štátom viac regulovanom, tradičnom treťom pilieri a o štvrtom pilieri, ktorý paradoxne nie je veľmi rozšírený, aj keď často ponúka efektívnejšiu a lacnejšiu cestu k vlastnému dôchodku. A tu sa dostávame k tomu, čo by si nádejný sporiteľ mal všímať. V ponuke dôchodkových sporení sa zamerajte na sporenia, ktoré spĺňajú čo najviac z nasledujúcich parametrov:

  1. Sporenie na dlhú dobu by malo byť striktne akciové. Vášmu dôchodku tak zabezpečíte dodatočný výnos, ktorý pravdepodobne presiahne aj hodnotu vložených vkladov.
  2. Celkové priemerné poplatky by mali byť do 1 % ročne. Čím nižšiu záťaž musí váš „balón výnosov“ niesť, tým vyššie vyletí. Rovnako uvažujte aj nad poplatkami.
  3. Ako sa vaše sporenie bude správať v dobrých či zlých časoch. Na poklesy finančných trhov by správne dôchodkové sporenie na desiatky rokov nemalo príliš reagovať výpredajom akciovej zložky. Treba si uvedomiť, že akékoľvek poklesy akciových trhov na horizonte 20 a viac rokov boli vždy vyrovnané a výpredaje akciovej zložky okresávajú výnosový potenciál do budúcna.
  4. Sporenie by sa malo prispôsobiť vášmu veku. Pár rokov pred dôchodkom by vaše sporenie malo postupne zamieňať akciovú zložku za menej rizikové aktíva. Tým docielite ochranu vašich celoživotných úspor pred náhlymi poklesmi na akciových trhoch v čase, keď sporenie už nebude mať dostatok rokov na dobehnutie prípadných strát.
  5. Zdaňovanie výnosov. Ak investujete do akcií, váš výnos na konci bude predstavovať nezanedbateľnú časť portfólia. Vyberajte si také sporenie, ktoré vám ponúka efektívny daňový režim, teda, že z výnosu nemusíte platiť dane. Na Slovensku sa s týmto režimom môžeme stretnúť pri sporeniach, ktoré priamo využívajú efektívne ETF fondy.
  6. Zamestnávatelia často ponúkajú benefit v podobe príspevku na vaše dôchodkové sporenie. Ak je to aj váš prípad, využite to, často ich výška môže výrazne zvýšiť váš budúci dôchodok.

Pre mladých, ktorí argumentujú, že sa svojho dôchodku aj tak nedožijú, mám zamyslenie na záver: čo je horšie – sporiť si na dôchodok a nedožiť sa ho, alebo nesporiť si naň a dožiť sa ho.

Igor Gogoľ je produktový manažér spoločnosti Across.

Roman Scherhaufer, EIC

Výborné rozhodnutie, začať si sporiť dobrovoľne na svoj vlastný dôchodok je ideálne už hneď od prvého zamestnania. Pri tak dlhom období sporenia stačí na slušný dôchodok sporiť si napríklad päť percent z mesačnej mzdy. Presnejšie sumy nájdete aj tu.

Odporúčam vyhľadať investičného poradcu, ktorý sporenie na dôchodok pripraví. Vypracuje komplexnú ponuku sporenia vrátane využitia štátneho druhého piliera. Sporenie ako aj životný cyklus klienta má svoje fázy. Okrem sporenia s poradcom môžete riešiť aj poistné a úverové potreby.

Roman Scherhaufer je spoluzakladateľom spoločnosti EIC.