Už 14. októbra sa uskutoční SIBAF® fórum 2021. Program bol zverejnený, tešiť sa môžete opäť na samé aktuálne témy.

14. október sa bude v poisťovacom segmente niesť v duchu SIBAF® vzdelávania, ktoré sa opäť uskutoční online formou. Vzdelávanie, ktoré má už 15-ročnú tradíciu, prinesie aj tentokrát témy aktuálneho charakteru, ktoré budú prezentované odborne a najmä názorne na konkrétnych prípadových štúdiách.

Program je určený najmä pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov a pracovníkov poisťovní z rôznych odborných oddelení. Záujemcov určite poteší model registrácie, kde poplatok v plnej výške hradí iba prvý zamestnanec totožnej firmy, každý jeho ďalší kolega hradí už iba 25 % plnej ceny.

Program SIBAF® fóra 2021 zverejnený! (PR)

Program SIBAF® fóra 2021 je nasledovný:

1) Riziká klimatických zmien a očakávané zmeny v regulácii poisťovní

Členka Rady Slovenskej spoločnosti aktuárov, Mária Kamenárová, bude hovoriť o klimatických zmenách, ktoré boli identifikované ako jedny z TOP rizík ohrozujúcich poistný sektor v celosvetovom meradle, a teda poisťovacieho sektoru sa dotýkajú veľmi výrazne. V prezentácii sa oboznámite s problematikou klimatických zmien, analýzou rizík, novými reguláciuami EÚ a ich možným dopadom na poisťovne.

2) Elektronizácia komunikácie s klientom s ohľadom na spotrebiteľské práva

Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných sprostredkovateľov Národnej banky Slovenska, sa bude venovať téme dodržania spotrebiteľských práv v prípade, že poisťovne, sprostredkovatelia či aj klienti majú od okamihu uzavretia zmluvy až po prípadnú likvidáciu poistnej udalosti záujem výhradne o elektronickú komunikáciu. Môžete s klientom uzavrieť zmluvu elektronicky? Čo musíte dodržať? Je diskriminácia, ak klientovi neponúknete možnosť uzavrieť zmluvy v papierovej podobe? Viete, čo je trvanlivé médium a prečo je dôležité? Odpovede na toto všetko sa dozviete v prezentácii p. Fuseka.

3) Požiarna ochrana vs. elektromobily – študentské práce

Značka SIBAF® sa dlhodobo snaží podporovať poisťovací segment aj udržiavaním vzťahov s potenciálnymi budúcimi kolegami. Aj preto sa na fóre už tradične prezentujú práce študentov náležitých univerzít, tentokrát na témy protipožiarnej bezpečnosti stavieb s ohľadom na elektromobily, elektromobility vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti na Slovensku a príčin vzniku požiarov elektromobilov.

4) Judikáty, ktoré by mal poznať nielen sprostredkovateľ poistenia

Výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov, Imrich Fekete, prevedie témou rozličnými prípadovými štúdiami, čo pomôže pochopeniu množstva konkrétnych prípadov a postupov.

5) OFV SIBAF® – Vzdelávajte sa odborne a efektívne

Ako posledný si vezme slovo spoluorganizátor SIBAF® podujatí, Martin Sinčák, ktorý predstaví novú možnosť povinného OFV vzdelávania v sektore poistenia a zaistenia stredného a vyššieho charakteru, ktoré je možné absolvovať so spoločnosťou EFIBA organizujúcou SIBAF® podujatia.

Registrácia na SIBAF® fórum 2021 bola spustená, registrujte sa tu.