Pri starej seneckej ceste v obci Bernolákovo má vyrásť do dvoch rokov nové obchodné centrum. Nebude to len jedna budova, pôjde komplex štyroch objektov.

V jednej budove budú potraviny, v ďalších dvoch obchodná galéria s viacerými obchodmi a v poslednom objekte má byť reštaurácia s rýchlym občerstvením. Vyplýva to zo zámeru na výstavbu, ktorý predložil navrhovateľ projektu spoločnosť Ardis ZH na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Hoci zámer prestavil už vlani v auguste, teraz začiatkom februára investor dopĺňal do projektu dopravno-inžiniersku štúdiu.

„Poloha nášho centra je veľmi dobrá na frekventovanej ceste z Bratislavy do Senca, kde je blízko aj obchvat Bratislavy. Preto predpokladám, že návštevnosť bude dobrá, napriek tomu, že v Bernolákove je už niekoľko obchodných reťazcov,“ hovorí pre Finsider Miroslav Vrban, konateľ spoločnosti Ardis ZH. Predpokladá, že nové služby a obchody prispejú k zlepšeniu kvality života obyvateľov Bernolákova, ako aj ľudí z priľahlých obcí.

Štyri budovy a veľké parkovisko

Nové obchodné centrum, či skôr nákupnú zónu, by mali tvoriť dva dvojpodlažné a dva menšie jednopodlažné objekty. Gro budú tvoriť maloobchodné prevádzky a supermarket známeho obchodného reťazca. Konateľ nechcel prezradiť o aký reťazec pôjde, ale keďže v Bernolákove už je Lidl, Terno aj Billa, pravdepodobne to bude asi niekto zo zvyšných hráčov ako Tesco, Kraj, Coop Jednota alebo Kaufland. Čo sa týka rýchleho občerstvenia tam sa uvažuje o McDonald’s alebo o Burger Kingu.

Staviteľ predpokladá, že v obchodoch by mohlo nájsť prácu 110 ľudí.

Nákupná galéria v podobe retailových obchodov už tiež v Bernolákove je, ale na druhom konci veľkej dediny, ktorá má už viac ako 9-tisíc obyvateľov. Ďalšie obchody by sa preto mohli uživiť. Navyše táto obec v blízkosti Bratislavy sa naďalej rozširuje o byty aj domy.

V projekte investor uvažuje aj s vybudovaním 381 parkovacích miest. V rámci parkovísk sa počíta s umiestnením drevín v zelenom páse.

V Bernolákove pribudne ďalšie obchodné centrum
Obchodné centrum Bernolákovo budú tvoriť štyri budovy. (Zdroj: Ardis)

Harmonogram výstavby

Investor potvrdzuje, že jeho plány na výstavbu nejdú tak rýchlo, ako si to predstavoval. Len dopravno-inžiniersku štúdiu pripravoval rok a pol. Teraz bude žiadať obec o zmenu územného plánu a súbežne s tým bude pracovať na územnom rozhodnutí. Optimisticky predpokladá, že stavať by sa mohlo začať na konci roka 2024 a obchodné centrum by mohlo byť hotové o rok neskôr.

Lokalita je v súčasnosti vedená stále ako orná pôda a je poľnohospodársky využívaná. V nasledujúcich konaniach bude požiadané o jej vyňatie z fondu poľnohospodárskych pôd.

Plány na výstavbu obchodného centra by mohlo prekaziť ešte zamietavé stanovisko obce. Tá sa k projektu pre Finsider nevyjadrila. Konateľ však tvrdí, že vedenie obce má záujem o aktívnu a konštruktívnu spoluprácu.

„V procese zisťovacieho konania sa zástupcovia obce prihlásili ako dotknutá verejnosť a uplatnili si svoje požiadavky. O týchto sme s nimi diskutovali a dohodli sme sa na riešeniach s ktorými sú dúfam spokojné obe strany,“ hovorí Patrik Baliak z firmy Ineco, ktorá bola spracovateľom dokumentácie pre proces EIA.

Obchodné centrum Bernolákovo v číslach

4 budovy

381 parkovacích miest

začiatok výstavby: 12/2024

koniec výstavby: 12/2025

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: