Národná banka Slovenska rozšírila spoločnosti Crystal Call povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta o sektor starobného dôchodkového sporenia.


Firma doteraz mala licenciu z roku 2011 pre sektor poistenia alebo zaistenia a pre sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.