Generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) sa stal Tomáš Lamprecht. Výberové konanie sa konalo na pôde ministerstva dopravy ešte 25. novembra tohto roka. Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači, pričom jeden sa na výberovom konaní nezúčastnil. V tlačovej správe o tom informoval poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu Ivan Rudolf.

T. Lamprecht nakoniec uspel v písomnej aj ústnej časti výberového konania. Je dlhoročným zamestnancom ŠFRB a od 1. júna bol dočasne poverený jeho vedením. „Verím, že generálny riaditeľ bude pokračovať v podpore nájomného bývania. Aktuálne ŠFRB participuje na desiatkach projektov výstavby či rekonštrukcie bytov určených na výhodné nájomné bývanie,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

ŠFRB má pre tento rok v rozpočte na podporu nájomného bývania, výstavbu zariadení sociálnych služieb či obnovu obytných budov 237 miliónov eur a s rovnakou sumou počítajú aj návrhy rozpočtu na ďalšie dva roky. Fond nedávno zjednodušil podmienky na získanie výhodných úverov tak pre obce, ako aj pre mladomanželov či znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: