Obce by mohli získať možnosť oslobodiť od platenia dane alebo znížiť daň z nehnuteľností zo stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o miestnych daniach, ktorú do parlamentu predložila skupina poslancov vládnej koalície. Okrem toho poslanci navrhujú, aby si obce určili okruh stavieb, na ktoré sa bude vzťahovať daňová úľava alebo oslobodenie.


Zmena by mala podľa návrhu nepriamo podporiť výstavbu športovísk a športovej infraštruktúry zo súkromných zdrojov. „Ak ide o športovú infraštruktúru v majetku štátu, na ktorej výstavbu a prevádzku štát vynakladá prostriedky sa môže týmto spôsobom dosiahnuť, aby sa prevádzka športovej infraštruktúry, nepredražovala o povinnosť platiť dane zo stavieb,“ tvrdia predkladatelia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: