Od začiatku budúceho roka si už budú informácie o žití poberateľov dôchodkov medzi sebou priamo vymieňať Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálního zabezpečení. Umožňuje to vzájomná dohoda o elektronickej výmene údajov, ktorú v piatok 8. októbra tohto roka podpísali generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer a František Boháček, ústredný riaditeľ České správy sociálního zabezpečení.


V prvej fáze si budú vymieňať údaje o úmrtí, aby nedochádzalo k neoprávnenej výplate dávok, a následne v ďalších fázach projektu príde na rad aj výmena ďalších informácií ako napríklad o výške dôchodku, druhu dôchodku či druhu a výšky zrážky. Podľa informácií portálu Finsider chce Sociálna poisťovňa v budúcnosti podobnú dohodu uzatvoriť aj s inými krajinami.

Povinnosť predložiť poisťovni tlačivo „Potvrdenie o žití“ majú poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí. Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru alebo vo Švajčiarsku ho posielajú jedenkrát ročne, ostatní štyrikrát ročne.V  auguste 2021 Sociálna poisťovňa vyplatila do Česka 14 158 dôchodkových dávok, a naopak z Česka na Slovensko išlo 36 665 dôchodkov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: