Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií, ktorá sa dotkla ročných aj štvrťročných údajov o hrubom domácom produkte (HDP) a jeho zložkách za roky 2010 až 2020.

Po revízii bol pokles ekonomiky za rok 2020 miernejší a dosiahol úroveň 4,4 percenta HDP. Pôvodne bol zverejnený pokles o 4,8 percenta.

Vplyv revízie upravil reálny aj nominálny HDP v jednotlivých rokoch od mínus 0,3 percenta po plus 0,6 percenta HDP a v bežných aj v stálych cenách bol od mínus 0,3 po plus 0,7 percenta HDP.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: