Kto môže byť dôchodca v tomto roku, akú výšku penzie môže dostávať a na akú valorizáciu má nárok? Ekonomický portál Finsider pripravil jednoduchý prehľad o tom, aký je aktuálny dôchodkový vek, ako sa vypočíta výška penzie a aké benefity môže v tomto roku získať nový dôchodca.

Kto môže byť dôchodca v roku 2023:

 • Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ak bol aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený a dovŕšil dôchodkový vek.
 • Dôchodkový vek sa v súčasnosti určuje podľa tabuľky v zákone, ktorý definuje dôchodkový vek žien aj mužov.
 • Dôchodkový vek sa v súčasnosti skracuje podľa počtu vychovaných detí, každé ho znižuje o šesť mesiacov.
 • Zákon ale umožňuje úpravu odchodu do penzie najviac o 18 mesiacov, čo sú celkovo tri vychované deti.
 • Výchova dieťaťa sa prioritne počíta ženám, no v prípade ich úmrtia či iných udalostí má nárok na zníženie aj muž.
 • Tabuľka sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966 a viac vo veku 64 rokov, bude to zhruba v roku 2030.
 • Potom bude vek odchodu do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života, čo bude zhruba o dva mesiace ročne.
 • V tomto roku môžu odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy narodení v roku 1960. Nárok majú v mesiaci narodenia.
 • Od januára na to majú nárok ľudia z tohto ročníka, ktorí sa narodili v rovnakom mesiaci.
 • Dôchodca môže byť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa. Do penzie pôjde podľa mesiaca narodenia.

Príklad:

 • Poistenka narodená 31. októbra 1960
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 31. október 2023

Ako si dôchodca vypočíta penziu:

 • Výpočet dôchodku sa z roka na rok nemení. Dôchodca si ho teda aj v tomto roku vypočíta podľa vzorca.
 • Penzia sa počíta súčinom odpracovaných rokov, osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
 • Priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky počas platenia dôchodkového poistenia.
 • Dôležité je, z akej sumy či vymeriavacieho základu sa platili odvody. Ten sa za každý rok spriemeruje a porovná s priemernou mzdou v krajine.
 • Počet odpracovaných rokov sa vypočíta tak, že sa spočítajú všetky dni dôchodkového poistenia a vydelia sa číslom 365.
 • Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa použije na výpočet dôchodkovej dávky, je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.
 • Dôchodková hodnota je od 1. januára do 31. decembra 2023 na úrovni 16,4764 eura.

Príklad:

 • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie 40 rokov.
 • Počas týchto rokov zarábal pravidelne priemernú mzdu.
 • Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1.
 • Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 40 x 16,4764 = 659,06 eura.
 • Tento výpočet ešte nezahŕňa tohtoročné valorizácie.
dôchodca
Kto môže byť dôchodca v tomto roku a akú výšku penzie môže dostávať? (ilustračné foto: Depositphotos)

Na aké valorizácie má nárok dôchodca v roku 2023:

 • V tomto roku sa dôchodky valorizovali až dvakrát.
 • Prvá tradičná valorizácia nastala v januári tohto roka a dosiahla úroveň 11,8 percenta.
 • Druhý mimoriadna valorizácia nastala v júli tohto roka a dosiahla úroveň 10,6 perccenta.
 • Nový dôchodca si teda ku klasickému výpočtu penzie musí pripočítať aj dve valorizácie.

Príklad:

 • Budúci dôchodca platil dôchodkové poistenie 40 rokov.
 • Počas týchto rokov zarábal pravidelne priemernú mzdu.
 • Jeho osobný mzdový bod teda bude na úrovni 1.
 • Jeho dôchodková dávka sa teda určí ako: 1 x 40 x 16,4764 = 659,06 eura.
 • Dôchodca si musí k penzii pripočítať januárovú a júlovú valorizáciu.
 • Penzistovi z príkladu by štát tento rok priznal dávku na úrovni 815,10 eura mesačne.

Aký 13. dôchodok môže získať dôchodca v roku 2013:

 • Ľudia, ktorí odídu tento rok do dôchodku, majú nárok aj na tradičný 13. dôchodok.
 • Nárok má osoba, ktorá zároveň má nárok na výplatu dôchodku v novembri tohto roka.
 • Jednorazová pomoc príde automaticky zo Sociálnej poisťovne spolu s dôchodkom v novembri.
 • Každý penzista má nárok len na jeden 13. dôchodok aj v prípade, ak poberá viacero penzií naraz.
 • 13. dôchodok sa počíta podľa legislatívneho vzorca a závisí od výšky dôchodku a sumy životného minima.
 • Maximálna dávka bude na úrovni 300 eur a minimálne by mali dôchodcovia dostať 50 eur.
 • Od výšky penzie sa odpočíta 268,88 eura, výsledok sa násobí koeficientom 0,36 a výsledok sa odpočíta od sumy 300 eur.
 • Najvyššiu sumu dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako výška životného minima na úrovni 268,88 eura mesačne.
 • Najmenej, takže jednorazovú dávku 50 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo všetky dôchodky dokopy dosahujú sumu 963,40 eura mesačne alebo viac.

Príklad:

 • Výška dôchodku: 815,10 eur
 • Výška 13. dôchodku v roku 2023: 103,36 eura
Kto môže ísť v tomto roku do dôchodku, akú penziu môže získať a čo dostane navyše?
Foto: Sociálna poisťovňa

Na akú výšku rodičovského bonusu má dôchodca nárok:

 • Každé pracujúce dieťa na Slovensku môže prispieť zo svojej hrubej mzdy 1,5 percenta jednému rodičovi na dôchodku a 1,5 percenta druhému. Ide o takzvaný rodičovský bonus.
 • Poisťovňa bude brať do úvahy vždy zárobky spred dvoch rokov. V tomto roku teda bude rozhodujúca hrubá mzda z roku 2021.
 • Bonus bude počítať maximálne z 1,2-násobku priemernej mzdy v krajine. Aj v tomto prípade sa bude pozerať na sumu spred dvoch rokov.
 • Keďže priemerná mzda bola pred dvomi rokmi na úrovni 1 211 eur mesačne, maximálny rodičovský bonus bude v tomto roku v sume 261,60 eura ročne pre jedného penzistu.
 • Každý z rodičov bude mať nárok na maximálne 21,80 eura mesačne.
 • Aby penzisti získali maximálny rodičovský bonus, ich dieťa muselo v roku 2021 zarábať aspoň 1 453,20 eura mesačne.

Príklad:

 • Výška mesačného zárobku dieťaťa: 1 200 eur
 • Výška mesačného rodičovského bonusu: 18 eur
 • Výška ročného rodičovského bonusu: 216 eur