Emisná a technická kontrola sú povinné. Všetky motorové vozidlá, ktoré sa pohybujú po slovenských cestách, musia totiž spĺňať stanovené normy. Preto musia podstupovať pravidelné kontroly, ktoré overujú, či ich stav je vhodný na používanie v cestnej premávke. Keď budú tieto povinnosti ignorovať, dostanú pokutu.


Po novom sa už tieto kontroly zisťujú v systéme, preto pokutu dostane každý, kto pravidelnú kontrolu neabsolvoval. Za každú zmeškanú kontrolu je pokuta na úrovni 165 eur. Ak sa pokuta zaplatí do 15 dní od jej udelenia alebo sa v tejto lehote vozidlo odhlási z evidencie, znižuje sa na tretinu celkovej sumy.

Technickú (TK) a emisnú kontrolu (EK) musí majiteľ vozidla absolvovať na jednej z overených staníc, ktoré majú udelené špeciálne povolenie. Nachádzajú sa po celom území Slovenskej republiky. Ceny za TK a EK nie sú regulované, preto sa môžu u rôznych prevádzkovateľov líšiť.

Ako často sa robí emisná a technická kontrola


To, ako často sa musí vykonávať emisná a technická kontrola, určujú vyhlášky ministerstva dopravy a závisia od kategórie vozidla.

Kategórie vozidiel:

Kategória L – motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesamiL1e – malé motocykle dvojkolesové do 50 cm3L1e-A – bicykel s pohonným systémom 
  L1e-B – dvojkolesový moped
 L2e – malé motocykle trojkolesové do 50 cm3 L2e-P –  trojkolesový moped určený na prepravu osôb
   L2e-U – trojkolesový moped určený na pracovné účely
 L3e – motocykle (dvojkolesové bez postranného vozíka) nad 50 cm3 L3e-A1 – motocykel s nízkym výkonom do 11 kW
   L3e-A2 – motocykel so stredným výkonom do 35 kW
   L3e-A3 – motocykel s vysokým výkonom nad 35 kW
   L3e-AxE – motocykle enduro
   L3e-AxT – trialové motocykle
 L4e – motocykle (dvojkolesové s postranným vozíkom) nad 50 cm3 
 L5e – motorové trojkolky nad 50 cm3L5e-A – trojkolka (maximálne päť miest na sedenie)
  L5e-B – úžitková trojkolka (maximálne dve miesta na sedenie)
 L6e – ľahké štvorkolky do 350 kg a do 50 cm3L6e-A – ľahká cestná štvorkolka do 4 000 W
  L6e-B – ľahká štvorkolka do 6 000 W
  L6e-BP – ľahká štvorkolka na prepravu osôb
  L6e-BU – ľahká štvorkolka na pracovné účely 
 L7e – ťažké štvorkolkyL7e-A1 – ťažká cestná štvorkolka s maximálne dvomi miestami na sedenie
  L7e-A2 – ťažká cestná štvorkolka
  L7e-B1 – ťažká terénna štvorkolka
  L7e-B2 – vozidlo side-by-side buggy
  L7e-C – ťažká štvorkolka do 15 kW
  L7e-CP – ťažká štvorkolka na prepravu osôb
  L7e-CU – ťažká štvorkolka na pracovné účely
Kategória M – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami (preprava cestujúcich)M1 – najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča 
 M2 – s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča do 5 000 kg 
 M3 – s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča nad 5 000 kg 
Kategória N – motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami (preprava tovaru)N1 – do 3 500 kg 
 N2 – do 12 000 kg  
 N3 – nad 12 000 kg 
Kategória O – prípojné vozidlá vrátane návesovO1 – do 750 kg 
 O2 – do 3 500 kg 
 O3 – do 10 000 kg 
 O4 – nad 10 000 kg 
Kategória T – kolesové traktory (A – do 40 km/h, B – nad 40 km/h)T1 – minimálny rozchod kolies aspoň 1 150 mm, nad 600 kg, svetlá výška do 1 000 mm 
 T2 – minimálny rozchod kolies do 1 150 mm, nad 600 kg, svetlá výška do 600 mm 
 T3 – do 600 kg 
 T4 – traktory na osobitné účely 
Kategória C – pásové traktory(subkategórie ako pri T) 
Kategória R – prípojné vozidlá traktorov (A – do 40 km/h, B – nad 40 km/h)R1 – do 1 500 kg 
 R2 – do 3 500 kg 
 R3 – do 21 000 kg 
 R4 – nad 21 000 kg 
Kategória S – ťahané vymeniteľné stroje (A – do 40 km/h, B – nad 40 km/h)S1 – do 3 500 kg 
 S2 – nad 3 500 kg 
Kategória P – pracovné strojePS – pracovný stroj samohybný 
 PN – pracovný stoj nesený 
Kategória LS – snežné skútre  
Kategória V – ostatné vozidlánapr. záprahové vozidlo, bicykel, bicykel alebo kolobežka s pomocným motorčekom a pod.
Zdroj: Slov-lex-sk (emisná a technická kontrola)
emisná a technická kontrola
Emisná a technická kontrola sú povinné (Ilustračné foto: Depositphotos)

Technická kontrola:

 • v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách podlieha vozidlo
  • kategórie L3eA1, kategórie L4eA1, kategórie L6e, kategórie O2, kategórie R2
 • v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
  • kategórie L3eA2, kategórie L3eA3, kategórie L4eA2, kategórie L4eA3, kategórie L5e, kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3, kategórie L7e, kategórie M1, kategórie N1, kategórie T, kategórie R3, kategórie R4,
 • v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
  • kategórie M2, kategórie M3, ktoré po ôsmich rokoch od prvého prihlásenia do evidencie podlieha technickej kontrole pravidelnej periodicky v polročných lehotách, kategórie N2, kategórie N3, kategórie O3, kategórie O4, používané na taxislužbu, používané v autoškole ako výcvikové vozidlo, kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, ako sanitné vozidlá, na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.
 • Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
 • Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
 • Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.

Emisná kontrola:

 • v lehote do štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách podlieha vozidlo
  • kategórie L3eA2, kategórie L3eA3, kategórie L4eA2, kategórie L4eA3, kategórie L5e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3, kategórie L6e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3, kategórie L7e so zdvihovým objemom motora presahujúcim 125 cm3, kategórie M1 okrem vozidla kategórie M1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách, kategórie N1 okrem vozidla kategórie N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom, ktoré podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách, kategórie T,
 • v lehote do jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách podlieha vozidlo
  • kategórie M2, kategórie M3, kategórie N2, kategórie N3, používané na taxislužbu, používané v autoškole ako výcvikové vozidlo, kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, na banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy, ako sanitné vozidlá, na poruchovú službu plynárenských zariadení, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy.
 • Ak sa dátum prvého prihlásenia vozidla do evidencie nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.
 • Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie uvedený v osvedčení o evidencii časti I a v osvedčení o evidencii časti II nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa na účely odseku 1 považuje prvý deň roku výroby vozidla.
 • Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla.
 • Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti, vykonaním novej emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly administratívnej.
emisná a technická kontrola
Emisná a technická kontrola sa vykonáva na overených staniciach (Ilustračné foto: Peter Csernák)

Ako prebieha emisná a technická kontrola

Čomu podlieha emisná a technická kontrola:

 • identifikácia vozidla,
 • brzdové zariadenie,
 • riadenie,
 • výhľad,
 • svietidlá, odrazové sklá a elektrické zariadenie,
 • nápravy, kolesá, pneumatiky a zavesenie náprav,
 • podvozok a jeho príslušenstvo,
 • ostatné vybavenie,
 • zaťaženie životného prostredia,
 • doplňujúce skúšky pri vozidlách kategórie M2, M3 určených na prepravu osôb (autobusy) – dvere, sedadlá, vnútorné osvetlenie, uličky medzi sedadlami, plochy na státie, schody a stupienky, komunikačný systém pre cestujúcich, upozornenia, požiadavky na prepravu detí, ZŤP, sanitárne zariadenie, zariadenie na prípravu jedál a pod.
 • systém vetrania a kúrenia pri vozidlách kategórie M2, M3 určených na prepravu osôb (autobusy).

Emisná a technická kontrola – potrebné doklady:

 • platný preukaz totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii (technický preukaz – veľký aj malý), v prípade zadržaného osvedčenia o evidencii fotokópiu a doklad o zadržaní,
 • osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nemá toto zariadenie priamo od výrobcu,
 • pri opakovanej kontrole aj protokol z predchádzajúcej kontroly.

Aký výsledok môže mať emisná a technická kontrola:

 • Vozidlo je spôsobilé na prevádzku (zapíše sa lehota platnosti kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke).
 • Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku (na 60 dní sa zapíše platnosť kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke) – v uvedenej lehote je však potrebné absolvovať opakovanú kontrolu.
 • Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku (nevydáva sa osvedčenie ani kontrolná nálepka). Ak je vozidlo nespôsobilé na prevádzku musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia. V opačnom prípade ide o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za ktorý hrozí pokuta, prípadne zadržanie osvedčenia o evidencii (technického preukazu).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: