Mobilný operátor 4ka spustil petíciu, prostredníctvom ktorej chce dosiahnuť zmenu podmienok chystanej aukcie frekvencií. Najmladší operátor na trhu hovorí, že táto aukcia ho znevýhodňuje.


Problém je podľa 4ky v tom, že sa bude dražiť sedem blokov pásma. Keďže toto číslo nie je deliteľné štyrmi, tak aby bolo frekvencie možné rozdeliť rovnomerne medzi štyroch súčasných operátorov, chcel Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií pôvodne najmladšieho operátora zvýhodniť. 4ka totiž nemá žiadne frekvencie pod 1 GHz, ktoré sú vhodné na pokrývania vidieckych oblastí. Štát by tak podľa 4ky dorovnal pomery na trhu a vytvoril podmienky pre rovnocennú súťaž. „V lete ale úrad zverejnil pozmenený zámer, v ktorom poprel svoje pôvodné plány. Môžeme sa len domnievať, prečo a pod akým vplyvom sa tak stalo,“ hovorí Juraj Ondriš, predseda predstavenstva spoločnosti Swan, ktorá prevádzkuje operátora 4ka.

Operátorovi sa nepáči ani to, že parlament na poslednej schôdzi pred predčasnými voľbami zmenil v jeden jediný deň hneď dva zákony, ktoré zásadne ovplyvňujú regulátora. „Kým donedávna mohli odvolať šéfa úradu len poslanci na návrh vlády väčšinou hlasov v pléne, dnes je to v rukách jediného človeka – predsedu NR SR. Tiež oklieštili regulačné právomoci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, teda de facto štátu. Ten v minulosti mohol rozhodovať spory v oblasti prístupu do siete, čiže v našom prípade tzv. národného roamingu, ktorý nám musia poskytnúť ostatní operátori, kým dobudujeme vlastnú sieť,“ tvrdí J. Ondriš.

Hoci to podľa neho vyzerá, že tieto zmeny spolu nesúvisia, môžu byť pre budúcnosť najmladšieho operátora zásadné. Ak totiž v nadchádzajúcej aukcii nezíska potrebné frekvencie na dobudovanie plnohodnotnej mobilnej siete, bude aj naďalej odkázaný na národný roaming, tak ako doteraz. Vďaka zmene zákona ostatní operátori nebudú musieť takúto možnosť 4ke ponúknuť. rovnako zmizla aj možnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb takýto spor medzi operátormi rozhodnúť.