V polovici júla tohto roka začala Allianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (ASDSS), ako jedna z piatich dôchodkových spoločností na trhu, s prvým presunom úspor svojich sporiteľov v druhom pilieri. Allianz o tom informoval v tlačovej správe. Presun súvisí s reformou dôchodkového sporenia, ktorá by mala ľuďom zabezpečiť lepšie zhodnotenie ich úspor.


Majetok pasívnych sporiteľov a tých, ktorí požiadali o vstup do predvolenej investičnej stratégie (PIS) do konca mája tohto roka, sa postupne prerozdeľuje medzi indexový akciový fond a garantovaný fond podľa veku každého sporiteľa.

Presun sa okrem aktívnych sporiteľov ASDSS, ktorí o vstup do PIS požiadali, týka aj jej približne 190-tisíc pasívnych sporiteľov pod 50 rokov a ďalších 50-tisíc sporiteľov nad 50 rokov, ktorým bude presúvať len nové príspevky. Presuny sa uskutočnia vždy k 15-temu v mesiaci počas najbližšieho dva a pol roka, aby sa eliminovali výkyvy trhov.

ASDSS spravuje úspory takmer pol milióna sporiteľov a do konca roka 2025 presunie približne 1,5 miliardy eur úspor svojich sporiteľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: