Ľuďom, ktorí si v minulosti uzatvorili životné poistenie, sa môže stať, že ich poistné sumy už nemusia byť v súčasnej situácii dostačujúce. Peniaze z poistky tak nemusia vynahradiť výpadok príjmu.

„Ak si klient životné poistenie uzatvoril v roku 2000 a sumu pre prípad úmrtia si zvolil 250-tisíc korún, v prípade poistnej udalosti zabezpečil svoju rodinu objemom financií vo výške priemernej mzdy na takmer dva roky. Dnes sa táto suma rovná priemernej mzde na šesť mesiacov, čiže blízkym po strate živiteľa by dokázala zabezpečiť životný štandard na oveľa kratšie obdobie,“ vraví riaditeľka odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Michaela Fábryová.

V prípade, že by si tento klient chcel starú poistnú zmluvu prepracovať, pri zvýšení poistných súm by sa nevyhol zisťovaniu zdravotného stavu. Poisťovňa by navyše mohla takúto žiadosť zamietnuť. „Riešením, ako predísť časovému znehodnocovaniu poistných súm, je indexácia, teda navýšenie poistných súm, ktoré zabezpečí, že poistné krytie bude v každom čase zodpovedať aktuálnym štandardom,“ vraví M. Fábryová. Indexácia má síce za následok, že poistné vzrastie o medziročnú infláciu, no zároveň sa zvýšia aj poistné sumy.

Indexáciu nie je možné štandardne doplniť do životného poistenia počas trvania poistnej zmluvy. Klienti si ju preto musia zvoliť hneď pri uzatvorení zmluvy. „Keďže indexáciu si zvolilo len desať percent našich klientov a inflácia od roku 2021 prudko narástla, rozhodli sme sa ponúknuť zvýšenie nielen im, ale aj ďalším zákazníkom, ktorí o ňu pri podpise zmluvy nepožiadali,“ hovorí M. Fábryová. K zvýšeniu súm nie je potrebné dokladovať zdravotný stav, a preto nehrozí, že poisťovňa odmietne krytie zvýšiť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: