Kontrolóri finančnej správy v júni tohto roka preverili 465 podnikateľských subjektov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 172 prípadoch. Najčastejšie sa dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby. Informovala o tom hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.


Z celkového počtu kontrolných nákupov bolo 57,3 percenta v rozpore so zákonom. Neevidovanie tržieb sa preukázalo v 117 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty dokopy vo výške 49 050 eur.

Vykonali aj deväť opakovaných kontrolných nákupov a sedem on-line monitorovaní u podnikateľov, ktorí v máji tohto roka tržbu nezaevidovali, z toho v troch prípadoch bolo opätovne zistené porušenie zákona.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: