Ekonomická nálada na Slovensku sa v marci v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zlepšila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) sa medzimesačne zvýšil o 3 body a dosiahol úroveň 90,4. Informoval o tom Štatistický úrad SR. K priaznivému vývoju indikátora podľa štatistikov došlo najmä vplyvom optimistickejších hodnotení podnikateľov v priemysle a u spotrebiteľov.


Nálada spotrebiteľov bola pritom najoptimistickejšia za posledných sedem mesiacov. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 3,2 bodu na úroveň -30,1. Respondenti hodnotili pozitívnejšie všetky štyri zložky indikátora. Najviac sa zlepšili hodnotenia očakávanej celkovej hospodárskej situácie. Pozitívnejšie videli aj vývoj finančnej situácie ich domácností, vývoj nezamestnanosti, ako aj očakávaných úspor.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: