V čase nízkych úrokových sadzieb sa príliš nevyplatilo dávať mimoriadne splátky na hypotéky. Úspora, ktorú klient dosiahol vďaka tomu, že poslal banke peniaze navyše, bola len minimálna.

Napríklad ak mal niekto úrokovú sadzbu vo výške 0,5 percenta, dlhoval banke 80-tisíc eur, ktoré mal splácať ešte 20 rokov a dal mimoriadnu splátku vo výške 5 000 eur, ušetril na úrokoch približne 255 eur.

Rastúce úrokové sadzby zvyšujú motiváciu klientov poslať banke peniaze nad rámec riadnej mesačnej splátky. Mimoriadna splátka totiž v súčasnosti ušetrí výrazne viac peňazí.

Ak použijeme rovnaký príklad, pri ktorom dlžník musí banke splatiť ešte 80-tisíc eur, ktoré má splácať ešte 20 rokov, no jeho úroková sadzba dosahuje 4,5 percenta, tak v prípade mimoriadnej splátky vo výške 5 000 eur ušetrí na úrokoch 2 592 eur respektíve 6 641 eur. Nižšiu sumu ušetrí v prípade, ak sa rozhodne, že si vďaka mimoriadnej splátke zníži mesačnú splátku úveru. Tá mu klesne o 31,63 eura.

Vyššiu sumu zase ušetrí vtedy, ak sa mu mesačná splátka nezmení, no namiesto toho si skráti splatnosť úveru. V tomto prípade si môže vďaka mimoriadnej splátke môže skrátiť splácanie úveru o 23 mesiacov. A keďže bude úver platiť takmer o dva roky kratšie, ušetrí na úrokoch viac, ako keby si znížil mesačnú splátku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: