Sociálna poisťovňa od októbra tohto roka opäť zvýši sumy minimálneho dôchodku. Jeho základná suma za 30 rokov dôchodkového poistenia sa z doterajších 365,70 eura mesačne zvýši na 389,90 eura mesačne. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.


Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšia, rozšíri sa okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikne nárok na minimálny dôchodok. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikne aj niektorým dôchodcom, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú. Ak od októbra bude suma ich riadneho súčasného dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikne im nárok na minimálny dôchodok.

Sociálna poisťovňa rozhodne o zvýšení dôchodku na sumu minimálneho dôchodku automaticky zo zákona. To znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Dôchodky vo zvýšenej sume budú vyplatené vo výplatnom termíne dôchodku v októbri. Každý poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého sa uvedené zmeny týkajú, bude zo Sociálnej poisťovne informovaný písomným rozhodnutím.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: