Celkovo dvakrát sa v tomto roku zvýšia minimálne dôchodky. Prvýkrát minimálne dôchodky porastú od júla z dôvodu opätovného naviazania súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima. Následne sa minimálne dôchodky zvýšia aj od 1. októbra. Upozornilo na to ministerstvo práce.


Suma minimálnej penzie pre dôchodcov, ktorí počas života odpracovali 30 rokov a nadobudli za toto obdobie kvalifikované roky dôchodkového poistenia, bude od júla dosahovať 136 percent sumy životného minima, ktorá bude od júla tohto roka dosahovať výšku 268,88 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku tak stúpne zo súčasných 334,30 eur na 365,70 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 30 eur.

Od októbra tohto roka opätovne dôjde k nárastu súm minimálneho dôchodku. Základná suma minimálneho dôchodku sa zvýši zo 136 percent na 145 percent sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma minimálneho dôchodku tak porastie na 389,90 eura mesačne, čo predstavuje nárast celkovo o vyše 55 eur oproti súčasnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: