Slovensko v roku 2021 hospodárilo s deficitom necelých 5,4 miliardy eur, čo je 5,46 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy dosiahol 61,3 miliardy eur, čo predstavuje 62,19 percenta HDP. Vyplýva to z jesenného spresnenia výsledkov hospodárenia štátu, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.


Údaje o deficite ako aj dlhu sú v porovnaní s pôvodnými údajmi z apríla tohto roku nižšie. Podľa Štatistického úradu najvýznamnejší pozitívny vplyv na zmenu deficitu mal predovšetkým vyšší výber daní z príjmov právnických osôb (o 650 miliónov eur). Naopak negatívny vplyv mala zmena vykazovania transakcií, ktoré súvisia s PPP projektami.

„Štátny dlh Slovenskej republiky v medziročnom porovnaní stúpol o 6,2 miliardy eur a celková výška dlhu v pomere k HDP sa zvýšila o 3,29 percentuálneho bodu a jeho hodnota prekročila hranicu 62 % HDP. V roku 2020 dlh dosahoval 58,90 % HDP, čo súviselo najmä s výrazným nárastom objemu emitovaných štátnych dlhopisov,“ povedala hovorkyňa Štatistického úradu Jana Morháčová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: