Poslanci Európskeho parlamentu úspešne vyrokovali, že do roku 2026 sa budú musieť zaviesť elektrické nabíjacie parky pre automobily s výkonom minimálne 400 kilowattov (kW) aspoň každých 60 kilometrov pozdĺž základnej transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 kilometrov. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest Európskej únie (EÚ) a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1 400 až 2 800 kW.


Členské štáty musia tiež zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete TEN-T rozmiestnené aspoň každých 200 kilometrov. Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú vedieť ľahko zaplatiť na nabíjacích miestach platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami a to bez potreby predplatného, zatiaľ čo cena týchto palív sa bude musieť zobraziť za kilowatthodinu, kilogram alebo za minútu či jedno nabíjanie.

Do roku 2027 by tiež mala vzniknúť databáza EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: