V druhom pilieri aktívne prebieha presun majetku z garantovaných do negarantovaných fondov. Peniaze sa presúvajú kvôli zavedeniu predvolenej investičnej stratégie. To znamená, že do istého veku by sporitelia mali mať peniaze v indexových fondoch a nie v dlhopisových.


S presunom majetku začali dôchodkové spoločnosti na začiatku júla. Kým na konci júna bolo v garantovaných fondoch 7,136 miliardy eur a v negarantovaných 5,798 miliardy, teraz je tento pomer výrazne vyrovnanejší. V garantovaných fondoch je v súčasnosti 6,738 miliardy eur a v negarantovaných 6,529 miliardy. Postupne by mal objem majetku v negarantovaných fondoch prevýšiť hodnotu majetku v garantovaných.

Najviac peňazí z garantovaného do negarantovaného fondu zatiaľ presunula dôchodková správcovská spoločnosť NN. Kým na konci júna bolo v jej garantovanom fonde 1,094 miliardy eur, v súčasnosti je tu už podľa údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností o 176 miliónov eur menej. Naopak najmenej peňazí presunula zatiaľ VÚB Generali. V jej dlhopisovom fonde je aktuálne o 26 miliónov eur menej ako na konci júna.