Sociálna poisťovňa opätovne upozorňuje na viaceré nezrovnalosti vyskytujúce sa v praxi pri podávaní žiadosti o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné. Žiadosť o znovurozhodnutie sa môže podať výlučne iba pri dávke pandemické ošetrovné. Tí poistenci, ktorí poberali napríklad pandemické nemocenské, nežiadajú o znovurozhodnutie, keďže tejto dávky sa znovurozhodnutie netýka.


Žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné môžu teda podať ľudia, ktorým už bol pred podaním žiadosti o znovurozhodnutie nárok na pandemické ošetrovné počas krízovej situácie priznaný alebo bol nárok zamietnutý.

„Požiadať o nové rozhodnutie o nároku na túto dávku môže využiť poistenec, ktorému pôvodne nebol priznaný nárok na pandemické ošetrovné pre nesplnenie podmienok nároku na túto dávku. Ak napríklad nebol poistený, nemal ako živnostník zaplatené poistné a pododobne, ale v súčasnosti tieto podmienky už spĺňa. Požiadať môžu aj tí, ktorým bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, ale v sume, ktorá už nezodpovedá aktuálnym príjmom,“ tvrdí Sociálna poisťovňa.

S účinnosťou od 9. apríla 2021 môžu poistenci požiadať o znovurozhodnutie. Následne môžu požiadať o znovurozhodnutie iba dvakrát ročne, ale vždy k prvému dňu starostlivosti po 31. decembri a 30. júni roka. Poisťovňa prehodnotí nárok na pandemické ošetrovné k prvému dňu potreby osobnej a celodennej starostlivosti nasledujúcom po 31. decembri alebo 30. júni.

O nové rozhodnutie nežiadajú ľudia, ktorí nikdy nepoberali pandemické ošetrovné počas krízovej situácie a ani im nebol pôvodne zamietnutý nárok na dávku. „Ak takíto poistenci podajú žiadosť, spôsobujú zbytočnú záťaž referentov pobočiek, ktorí vyplácajú dávky, keďže pobočky musia takúto žiadosť spracovať,“ vysvetľuje poisťovňa.

Príklad 1:

 • Poistencovi bolo prvýkrát priznané pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 15. 10. 2022 do 25. 10. 2022. Pandemické ošetrovné mu bolo priznané z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2021.
 • Následne si uplatnil ďalšie pandemické ošetrovné od 12. 2. 2023 do 20. 2. 2023. Keďže v roku 2022 mal vyššie vymeriavacie základy ako v roku 2021, môže podať žiadosť o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné.
 • Pandemické ošetrovné za obdobie od 12. 2. 2023 (prvý deň potreby ošetrovania po 31. 12. 2022) sa mu prehodnotí a nanovo sa určí jeho výška z vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v roku 2022.
 • Pandemické ošetrovné v novo určenej výške sa bude vyplácať až do zániku nároku na dávku alebo kým poistenec opätovne nepožiada o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (najskôr po 30. 6. 2023).

Príklad 2:

 • Poistenec si uplatnil prvýkrát pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 20. 2. 2021. Keďže poistenec k tomuto dňu  nebol nemocensky poistený a ani nebol v ochrannej lehote, nárok na pandemické ošetrovné mu nevznikol.
 • Od 1. 1. 2022 mu vznikol nový pracovný pomer a od 15. 4. 2022 si uplatnil opäť nárok na pandemické ošetrovné.
 • V takomto prípade poistenec požiada o znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné po 31.12. 2021.
 • Keďže ku dňu 15. 4. 2022 (prvý deň potreby ošetrovania po 31 .12. 2021) už je nemocensky poistený ako zamestnanec, nárok na pandemické ošetrovné mu vznikne.

Príklad 3:

 • Poistencovi bolo prvýkrát priznané pandemické ošetrovné počas krízovej situácie od 10. 9. 2022 do 15. 9. 2022 ako povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe.
 • Od 20. 2. 2023 si opäť uplatnil nárok na pandemické ošetrovné a zároveň si podal žiadosť o znovurozhodnutie (po 31. 12. 2022).
 • Z uvedeného dôvodu sa nárok na pandemické ošetrovné posúdi nanovo k 20. 2. 2023.
 • Ak by k tomuto dátumu poistenec nesplnil podmienky nároku na dávku, nárok by mu nevznikol.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: