Trinásty dôchodok bude po novom vo výške priemernej sumy danej dôchodkovej dávky. Okrem toho to už nebude štátna sociálna dávka, ale dôchodková dávka. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú parlament posunul do druhého čítania.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je opätovne zadefinovať 13. dôchodok ako novú dôchodkovú dávku, ktorá nahradí doterajší 13. dôchodok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou. Navrhuje sa, aby nárok na 13. dôchodok mali poberatelia všetkých dôchodkových dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou, bez ohľadu na sumu vyplácanej dôchodkovej dávky. Nárok na 13. dôchodok budú mať podľa predloženého návrhu poberatelia dôchodku aj vtedy, ak ich dôchodok je vyplácaný niektorým z príslušných útvarov silového rezortu,“ uvádza ministerstvo práce v návrhu.

Keby sa brali do úvahy priemerné sumy za jedenásť mesiacov minulého roka, starobný dôchodca by mal dostať trinásty dôchodok na úrovni niečo málo cez 602 eur. Predčasní penzisti by zase mali mať nárok na vyše 629 eur. Pod hranicou 300 eur sú podľa predbežných údajov vdovecký a sirotský dôchodok či invalidný dôchodok do 70 percent. Legislatíva ale počíta s tým, že ak bude priemerná mesačná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinástej penzie pre tento druh dôchodku bude 300 eur.

Vlani bola maximálna suma 13. dôchodku na úrovni 300 eur, najmenej sa vyplácalo 50 eur. Trináste penzie sa budú vyplácať v decembri, ale vláda môže rozhodnúť aj skoršom vyplatení, ak by sa napríklad opäť razantne zvyšovali ceny.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: