Podnikatelia v agrosektore v posledných týždňoch avizujú, že nebudú schopní hradiť zvýšené splátky leasingov a úverov splatné už v prvom kvartáli tohto roka. Upozornila na to Asociácia leasingových spoločností (ALS).


ALS požiadala ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) o podporu a spoluprácu pre agrosektor. „Navrhujeme spoluprácu a diskusiu pri hľadaní spoločných riešení a podpôr, ktoré pomôžu podnikateľom v agrosektore a zároveň naštartujú potrebnú modernizáciu a inovatívnosť pre tento sektor,“ tvrdí ALS.

Celkovo leasingové spoločnosti financujú až 40 percent všetkých podnikateľských investícií. Vo veľkej miere leasingové spoločnosti financujú podnikateľov z oblasti agrosektoru, keďže sa prispôsobili financovaniu poľnohospodárskej techniky. Splátkové kalendáre podľa ALS spravidla reflektujú sezónnosť, ktorá zodpovedá očakávaným cash-flow farmárov.

Členské spoločnosti ALS vlani financovali hnuteľné a nehnuteľné predmety v obstarávacej cene vo výške 3,35 miliardy eur. Z toho smerovalo 58 percent pre úžitkové automobily a 15 percent nákladných áut. Stroje a zariadenia tvorili 25 percent a financovanie nehnuteľností predstavovalo dve percentá.