Mnohí ľudia si kúpia pozemok pre stavbu domu, ktoré nie je oficiálne stavebným pozemkom. Následne žiadajú obec, aby zmenila územný plán. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje, že obce nie sú povinné takúto zmenu uskutočniť.


Ombudsman sa stretáva s prípadmi, keď sa ľudia sťažujú na to, že obce odmietli zmeniť územný plán a nim teraz zostal bezcenný pozemok. Podľa verejného ochrancu práv však žiaden zákon obciam neprikazuje, aby vlastníkom pozemkov vyhoveli. „Stavebný zákon dáva priestor občanom predkladať obci, ako orgánu územného plánovania, vlastné projekty využitia svojho vlastníctva, ale súčasne neobsahuje žiadne ustanovenie, z ktorého by bolo možné vyvodzovať právny nárok na to, aby orgán územného plánovania automaticky (bez ohľadu na ďalšie okolnosti) vyhovel požiadavke vlastníka nehnuteľnosti na zmenu funkčného využitia pozemku na ním požadované funkčné využitie pozemku,“ napísal R. Dobrovodský na sociálnej sieti.

Stavebný zákon podľa neho naopak predpokladá aj možnosť, že pripomienke vlastníkov v procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie sa nevyhovie. Z tohto dôvodu tak podľa ombudsmana nedochádza k porušeniu vlastníckeho práva občanov.

K takýmto prípadom prichádza najmä vtedy, ak si niekto kúpi pozemok s cieľom postaviť si na ňom dome. A až následne zistí, že územný plán nepočíta s výstavou domu. „Problémom je, že pred kúpou pozemku sa neoboznámia s územným plánom danej obce alebo sa spoľahnú na uistenie predávajúceho, že v budúcnosti sa bude dať pozemok využiť na výstavbu. Toto uistenie sa však nedostane do kúpnej zmluvy, a tak sa neskôr nemôžu dovolávať právnych nárokov voči predávajúcemu,“ uviedol verejný ochranca práv.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: