Priemerná ročná inflácia za rok 2023 vzrástla medziročne o 10,5 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR s tým, že jej vývoj bol v jednotlivých mesiacoch turbulentný. Zatiaľ čo v prvých mesiacoch rast cien osciloval okolo úrovne 15 percent, počas roka postupne klesal až na decembrových necelých šesť percent.

Významný vplyv na priemernú ročnú infláciu mali stále rastúce ceny potravín a nealkoholických nápojov a bývania s energiami. Tieto dve položky tvoria takmer polovicu percent výdavkov slovenských domácností. V potravinách sa ceny zvýšili v priemere o 17,5 percenta. Priemerné ceny bývania a energií vzrástli o 9,3 perccenta a ich rast bol ovplyvnený najmä zvýšením regulovaných cien elektriny, plynu a tepla pre domácnosti na začiatku roka.

Tretí najvýznamnejší vplyv na vývoj miery inflácie mali ceny v odbore doprava, kam patria aj pohonné látky. Tie v priemere za rok zlacneli o 6,9 percenta, pričom v roku 2022 evidovali nárast cien o 26 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: