Príjmy Sociálnej poisťovne v roku 2021 (bez prevodu z minulých rokov) dosiahli výšku 9 886 131 000 eur, čo je spĺňa ciele schváleného rozpočtu na 102,26 percenta. Vyplýva to zo Správy o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2021.


Jej náklady vlani dosiahli výšku vyše 9,6 miliardy eur, čím prekročila plán o 0,70 percenta. Z porovnania príjmov a výdavkov vyplýva bilančný rozdiel v bežnom roku v sume 189 183 000 eur.

Hospodárenie Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2021 vrátane prevodu z minulých rokov skončilo bilančným rozdielom vo výške 845 917 000 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: