Ministerstvo dopravy vyhodnotilo cyklovýzvu určenú na vybudovanie krytých prístreškov pre bicykle v areáloch škôl. Na podporu 28 projektov tak pôjde 750-tisíc eur. Informoval o tom poradca ministra dopravy Ivan Rudolf.


Školy a ich zriaďovatelia celkovo predložili 184 projektov, z nich 165 projektov splnilo formálne náležitostí. Všetky projekty, ktoré splnili formálne kritériá a získali aspoň 156 bodov, získali podporu. O dotáciu mohli žiadať základné a stredné školy, základné umelecké školy, alebo aj ich zriaďovatelia, teda obce a vyššie územné celky.

Neúspešní žiadatelia sa môžu uchádzať o dotáciu aj z plánu obnovy. Projekt cykloprístrešku v rámci školy však musí byť zaradený pod hlavný projekt, ktorým bude vybudovanie cyklistickej komunikácie v danom meste alebo obci.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: