Seed Starter Slovenskej sporiteľne získal 7 % podiel v startupe SmartHead. Táto slovenská spoločnosť poskytuje komplexné riešenia v oblasti udržateľnosti a ESG reportingu (environmental, social and corporate governance). Ide o prvú investíciu slovenského Seed Startera. Táto akvizícia zároveň vytvára veľký priestor pre synergickú spoluprácu medzi týmto startupom a najväčšou slovenskou bankou.


SmartHead pôsobí v oblasti udržateľnosti a je jednoduchým nástrojom na spravovanie a riadenie ESG postupov. Aplikácia SmartHead na data management a reporting umožňuje centralizovanú správu komplexných ESG metrík a zároveň pomáha firmám naďalej jednoducho pracovať s dátami.

„Spolupráca so slovenským startupom SmartHead je dôkazom toho, že hľadáme predovšetkým projekty so silnou víziou a dlhodobým potenciálom, ktoré sú zároveň prepojené so strategickými cieľmi našej banky,“ povedal výkonný manažér Seed Starteru Slovenskej sporiteľne Michal Vanovčan. Vzájomná synergia podľa neho otvára veľký priestor na škálovanie SmartHead aj v rámci Slovenskej sporiteľne. „Spojenie korporácie a mladej inovatívnej firmy nie je len o samotnej investícii, ale aj o možnostiach, ktoré môžete vytvoriť pre jej ďalší rast,“ dodal M. Vanovčan.

„Spoločnosti komunikujú o svojom udržateľnom hospodárení iným spôsobom s investormi, obchodnými partnermi alebo regulátormi, pre ktorých sú kľúčové hard data v podobe čísel a reportov. Naopak, jednoduchšie a zrozumiteľnejšie spracované informácie potrebujú transparentne doručovať smerom k svojim zamestnancom, zákazníkom alebo verejnosti, na ktorých cez svoje podnikanie takisto vplývajú,“ vraví Veri Osvald, CEO startupu SmartHead.

Ich softvér umožňuje efektívne pracovať s dátami nielen interne v rámci firmy, ale aj externe smerom k jednotlivým zainteresovaným stranám. „Firmám chýbajú účinné nástroje na riadenie, monitorovanie a reportovanie ESG postupov – služba od SmartHead im pomáha na jednom mieste zjednotiť dáta,“ vysvetľuje V. Osvald. Zákazníkom cez platformu ponúkajú nielen správu a reporting ESG dát podľa viacerých štandardov vrátane ESRS (Európskych štandardov na vykazovanie informácií o udržateľnosti), ktoré schválila Európska únia, ale rovnako systém edukuje a sprevádza procesom napĺňania firemných cieľov a stratégie v oblasti udržateľnosti. Profilov udržateľnosti, ktoré sa ich klient môže rozhodnúť použiť len pre interné účely alebo ich sprístupniť aj verejnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: