Slovensko uzatvorí zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia so štyrmi novými krajinami. Vládny návrh zmluv v piatok 8. decembra schválil parkament. Krajina má v súčasnosti zmluvu so 70 krajinami sveta. Na zoznam teraz môžu pribudnúť Albánsko, Azerbajdžan, Nový Zéland a Saudská Arábia.


Zmluvy slúžia na to, aby sa príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí nezdaňoval dvakrát. Na prípadné zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov sa uplatní metóda vyňatia príjmov alebo metóda zápočtu dane. Akú metódu daňovník uplatní, závisí od znenia príslušnej medzinárodnej zmluvy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: