Sporitelia v II. pilieri pri prestupe do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti už od budúceho roka nebudú potrebovať akceptačný list zo Sociálnej poisťovne. Jeho predloženie dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je v súčasnosti podmienkou na akceptáciu tohto prestupu.


Od budúceho roka táto administratívna podmienka odpadne a sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej spoločnosti len na základe prestupovej zmluvy. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami ale bude možný najskôr rok po vzniku prvej účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: