Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ponúka bezplatné on-line poradenstvo pre podnikateľov z kreatívneho priemyslu. Štátna organizácia o tom informovala v tlačovej správe. Poradenstvo vo forme videoprednášok môžu využiť podnikatelia, ktorí pôsobia v štyroch podporovaných odvetviach.


K dispozícii sú návody, ako vylepšiť podnikanie, minimalizovať riziká, ako sa presadiť na trhu a stať sa konkurencieschopnejšími. Prednášky majú umožniť získanie nových podnetov pre podnikanie a spoznať benefity obchodného modelu Canvas. Edukačné videá sú vytvorené v spolupráci s profesionálmi z podnikania v kreatívnom priemysle.

„Kreatívny priemysel má vysoký ekonomický potenciál, preto považujem za dôležité pomôcť malým a stredným podnikom v tejto oblasti, aby dokázali svoje tvorivé schopnosti aj ekonomicky zhodnotiť. Kľúčom k úspechu je spolupráca a zdieľanie svojich skúseností. Naša činnosť siaha ďalej než k podpore prostredníctvom finančných dotácií, snažíme sa vytvárať vhodné podmienky a navzájom prepájať,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Okrem online poradenstva ponúka SIEA prostredníctvom národného projektu aj možnosť bezplatne sa zúčastniť webinárov zameraných na riešenia najčastejších podnikateľských problémov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: