Stavebná produkcia v máji tohto roka dosiahla objem 595,7 milióna eur a medziročne mierne vzrástla o jedno percento. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Väčšinu stavebnej produkcie vytvorenej stavebnými firmami tvorili domáce výkony na území Slovenska.


Nová výstavba po dvoch mesiacoch spomalenia znova medziročne rástla o 3,6 percenta, oblasť opráv a údržby o 4,1 percenta a ostatné práce až o 16,5 percenta. Z hľadiska výrobného zamerania medziročný rast o 10,8 percenta zaznamenali práce na inžinierskych stavbách, kam patrí aj výstavba ciest a diaľnic.

Výstavba budov bola medziročne nižšia o takmer štyri percentá. Celkový výsledok stavebnej produkcie vylepšili aj práce v zahraničí, ktoré sa zvýšili o 2,6 percenta. Ich podiel na celkovej produkcii predstavoval necelých deväť percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: