Ekonomická situácia sa prejavuje aj na mesačných príjmoch Slovákov. Takmer tretina (29 %) z nich deklarovala pokles príjmu v porovnaní s minulým rokom. Naopak, pätina (22 %) si polepšila. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre mBank.


„Náročná ekonomická situácia najťažšie dopadá práve na tie domácnosti, ktoré pociťovali finančné problémy aj v nedávnom období v čase krízy. Častokrát ide o ľudí, ktorí majú nižšie vzdelanie a pracujú v menej kvalifikovaných profesiách, s čím súvisí aj ich nižší osobný príjem. Tieto domácnosti sa tak často dostávajú do kolotoča ekonomických problémov, z ktorého sa len ťažko dokážu bez pomoci dostať,“ konštatuje Martin Slosiarik, sociológ a riaditeľ agentúry Focus.

Dobrou správou je, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesá počet ľudí, ktorým klesol príjem. V roku 2021 to bolo 32 % a v roku 2022 31 %. Naopak, zvyšuje sa počet tých, ktorým príjem stúpol (v roku 2021 ich bolo 11 %, a v roku 2022 ich bolo 17 %).

Dve tretiny (69 %) Slovákov podľa tohto prieskumu disponuje finančnou rezervou. Viac ako pätina (22 %) má rezervu vo výške jedného mesačného platu a 18 % má odložené dve až tri mesačné výplaty.

Naopak, takmer tretina (31 %) ľudí nemá žiadnu rezervu. V prípade neočakávaných výdavkov sa tak dostanú do nepríjemnej situácie najmä tí s nižším vzdelaním. Peniaze pre prípad núdze nemá 57 % ľudí s ukončeným základným vzdelaním a 43 % so stredoškolským bez maturity.

„Pozitívnou správou je, že percentuálny podiel Slovákov, ktorí v súčasnosti disponujú usporenými finančnými prostriedkami, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom neznížil, zostal na rovnakej úrovni a zvyšné ukazovatele majú pozitívne stúpajúcu tendenciu. Vytváranie rezervy pre prípad núdze je veľmi dôležité a to nielen v aktuálnom období,“ povedal Robert Chrištof, generálny riaditeľ mBank Slovensko.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: