V týchto dňoch dostáva každý sporiteľ v druhom pilieri výpis zo svojho dôchodkového účtu. Tento rok sa doručujú o niečo neskôr, až do konca februára, aby dôchodkové správcovské spoločnosti stihli zapracovať do výpisu všetky zmeny, ktoré majú platiť od tohto roku.


Od 1. júla sa začne postupný presun majetku sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie. Presun sa dotkne všetkých sporiteľov mladších ako 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového fondu v roku 2013 neurobili žiadnu aktívnu zmenu na svojom dôchodkovom účte.

Od januára tohto roka sa zároveň ruší poplatok za vedenie účtu, aj poplatok za zhodnotenie. Poplatok za správu sa zvýši. Od mája začne platiť aj automaticky vstup do druhého piliera pre každého, kto vstupuje na trh práce. Zvyšuje sa takisto veková hranica pre možný vstup do 2. piliera z pôvodných 35 na 40 rokov.

Z výpisu sa ľudia dozvedia výšku svojich úspor, príspevkov, zhodnotenie fondov, náklady, orientačnú prognózu budúceho dôchodku a novinkou je aj zákonom určená informácia o predvolenej investičnej stratégii.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: