Zhoršovanie ekonomickej nálady na Slovensku pretrvávalo aj v októbri. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) medzimesačne klesol o 1,4 bodu na úroveň 88,3. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla aktuálna hodnota IES o 8,7 bodu. Prehĺbilo sa tak aj zaostávanie za dlhodobým priemerom.


Indikátor dôvery v priemysle (sezónne upravený) sa po miernom zvýšení v predchádzajúcom mesiaci v októbri opäť medzimesačne znížil. Pokles o tri percentuálne body (p. b.) na hodnotu -10,7 ovplyvnil pokles očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace. Dôvera v službách sa v októbri mierne zvýšila, indikátor dôvery medzimesačne vzrástol o jeden bod na hodnotu 0,3.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku sa zhoršuje už šiesty mesiac po sebe. Pri medzimesačnom poklese o 1,9 bodu padol indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) v októbri na úroveň -36, čo je najnižšia hodnota za posledných 19 mesiacov. Indikátor dôvery v obchode v októbri klesol oproti septembru o 4,7 p. b. na hodnotu 18,3. Dôvera v stavebníctve sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšila, sezónne upravený indikátor dôvery vzrástol o 1,5 p. b. na -10,5.

Ekonomická nálada sa meria piatimi čiastkovými indikátormi, ktoré vyjadrujú očakávania a dôveru podnikateľov v štyroch odvetviach (v priemysle, stavebníctve, obchode a v službách) a u spotrebiteľov. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov (maximálne pesimistické odpovede) do +100 bodov (maximálne optimistické odpovede).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: