V decembri tohto roka začína Dopravný podnik mesta Žiliny s výstavbou a modernizáciou depa pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy. Cena projektu výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov na Kvačalovej ulici predstavuje takmer 29 miliónov eur. Väčšina peňazí pochádza zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu.


Celková výstavba a modernizácia bude počas realizácie rozdelená na dve fázy. Výstavba krytých odstavných plôch pre trolejbusy sa začne v decembri a ukončí sa v júni budúceho roka. Druhá fáza spočíva vo výstavbe novej haly trolejbusov či rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov. Jej realizácia sa plánuje v období rokov od 2024 do konca 2025.

Vzhľadom na rozsah projektu budú všetky spevnené plochy zrealizované ako vodozádržné, všetka povrchová voda bude zachytená v bazéne a následne sa použije na umývanie vozidiel. Každá strecha, ktorá to umožňuje, bude postavená ako zelená. Tam, kde to nebude možné, budú nainštalované slnečné kolektory.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: