Líder na českom sprostredkovateľskom trhu, Partners Financial Services, má so Slovenskom veľké plány. Vstupuje sem so značkou Simplea a do pár rokov sa chce dostať medzi najväčších samostatných finančných agentov na trhu. Hneď po udelení licencie má však Simplea problém, ktorý môže spomaliť jej expanziu. Viaceré banky s nováčikom nechcú uzatvoriť zmluvu. Medzi nimi aj také, ktoré sú pre úspech sprostredkovateľskej siete mimoriadne dôležité.

Podľa informácií Finsidera Simplea nemá zmluvu s dvomi najväčšími bankami – Slovenskou sporiteľňou a VÚB bankou. Rovnako jej chýba aj zmluva s Prima bankou. Ak by nemohla ponúkať hypotéky od týchto troch bánk, minimálne pri úveroch na bývanie by bola nekonkurencieschopná. Slovenská sporiteľňa a VÚB banka dlhodobo ovládajú najväčšiu časť hypotekárneho trhu. Podľa údajov Národnej banky Slovenska mala Slovenská sporiteľňa na konci júla podiel 24,97 percenta na všetkých aktuálne splácaných úveroch na bývanie. Druhá VÚB dosahuje podiel 22,05 percenta.

Prima banka zase v poslednom období výrazne navyšuje svoj podiel a aktuálne dosahuje 9,76 percenta. Vďaka ponuke hypotéky s 0,4-percentným úrokom valcuje predovšetkým trh refinancovania úverov na bývanie. Od kedy ponúkla 0,4-percentný úrok, predala vo viacerých mesiacoch najviac hypoték na trhu.

Simplea obviňuje Partners Group SK

To že Simplea má problém s niektorými finančnými inštitúciami, priznáva aj generálny riaditeľ českej skupiny Partners Petr Borkovec. Pre Finsider povedal, že im bolo jasné, že vstup spoločnosti Simplea na slovenský trh viacerých hráčov nepoteší. Menuje pritom priamo najväčšiu sprostredkovateľskú sieť Partners Group SK, ktorý v minulosti s českým Partnersom spolupracoval. „Avšak aj vzhľadom na historicky dobré vzájomné vzťahy a spoluprácu sme nepredpokladali, že by sa uchýlili k podobným praktikám, ktoré obmedzujú spravodlivú hospodársku súťaž,“ tvrdí P. Borkovec.

Vraví, že spoločnosť Partners Group SK bola prvým subjektom, ktorý oslovili a ponúkli mu spoluprácu pod spoločnou značkou. P. Borkovec tvrdí, že s Partners Group SK chceli spolupracovať ako podriadený finančný agent, čo nevyšlo. Partners Group SK následne mala podľa neho využiť svoju veľkosť na to, aby finančné inštitúcie odradila od podpisu zmluvy so Simpleou. „Inštitúcie uvádzali rôzne dôvody, ale spoločným menovateľom je spolupráca a významná produkcia zo strany Partners Group SK,“ uviedol P. Borkovec.

Z poisťovní odmietla spolupracovať so Simpleou len NN, ktorá je podľa P. Borkovca úzko prepojená práve na Partners Group SK. „NN dnes predstavuje cez 90 percent produkcie Partners Group SK v dôchodkoch i životnom poistení a naopak,“ vraví P. Borkovec.

VÚB banka a Prima banka podľa neho firme oznámili vlastné dôvody, pre ktoré nechcú podpísať zmluvu. „Prima banka nám už na začiatku férovo oznámila očakávanú obchodnú produkciu, ktorá nás kvalifikuje ku vzájomnej spolupráci a my veríme, že tento objem dosiahneme v horizonte približne 18 mesiacov po štarte,“ hovorí P. Borkovec.

Partners Group SK obvinenia odmieta

Simplea má problém a vinu hádže na Partners Group SK. Jeho riaditeľ Jozef Bartánus to odmieta
Jozef Bartánus (zdroj: Partners Group SK)

Zastupujúci generálny riaditeľ Partners Group SK Jozef Bartánus odmieta, že by sa akokoľvek pričinili o to, že banky či poisťovne nechcú so Simpleou uzatvoriť zmluvy. „Je absurdné, že predstavitelia českej spoločnosti v najnovšej antikampani obviňujú Partners Group SK aj z toho, že viaceré finančné inštitúcie s nimi nechcú uzavrieť zmluvy. Nečudujeme sa nezáujmu o spoluprácu s nimi, ich obvinenia preto považujeme len za nevhodné zakrývanie vlastnej neschopnosti. Je predsa zrejmé, že veľké medzinárodné inštitúcie nekonzultujú s malými lokálnymi distribútormi, s kým a ako budú spolupracovať,“ tvrdí.

Každému vstupu na zahraničný trh podľa J. Bartánusa musí predchádzať jeho dôsledný prieskum, analýza konkurencie, legislatívy ako aj prieskum potrieb trhu. „Na toto všetko pravdepodobne nemysleli predstavitelia začínajúcej spoločnosti z Českej republiky,“ vraví J. Bartánus. Slovenský trh je podľa neho mimoriadne malý, náročný a špecifický. „Presadiť sa na ňom si v súčasnosti vyžaduje skutočne profesionálny a na kvalite založený prístup.“

J. Bartánus vraví, že príprava partnerských a následne zmluvných vzťahov je základným elementom pri vstupe na nový trh. „My, ako líder v oblasti finančného sprostredkovania, považujeme spôsob vstupu na nový trh založený na klamstvách, parazitnom marketingu a ohováraní za amatérsky a v rozpore s potrebami a kultúrou celého finančného sektora na Slovensku. Slovenský finančný trh takéto metódy nepotrebuje, a ani nechce,“ dodal zastupujúci generálny riaditeľ Partners Group SK.

Pomôcť má Fingo.sk

Podľa informácií Finsidera sa Simplea dohodla so spoločnosťou Fingo.sk. Jej prostredníctvom by mala ponúkať produkty tých finančných inštitúcií, s ktorými sama nemá zmluvu. Fingo.sk na otázky Finsidera neodpovedalo. „Podľa našich verejne dostupných informácií Simplea vstupuje na Slovensko ako SFA. Viac k tomu nemáme čo povedať,“ odpísala na otázky PR manažérka spoločnosti Ľuboslava Šillerová.

P. Borkovec vraví, že s Fingom rokujú už niekoľko mesiacov, pričom oslovili aj Finportal a ako prvý Partners Group SK. „Ako Fingo tak aj Finportal sú rešpektovaní hráči na trhu servisovaného finančného sprostredkovania a preto hľadanie vzájomných synergií, napríklad v spomínanej oblasti sprostredkovania hypoték, je celkom logickým krokom. Komentovať viac detailov alebo konkrétne nastavenie prípadnej spolupráce je v tejto chvíli predčasné,“ hovorí P. Borkovec.

Dodáva, že teraz už je jasné, že firma odštartuje začiatkom októbra ako samostatný finančný agent vo všetkých sektoroch finančného sprostredkovania. Stále však rieši prípadnú spoluprácu. „Ak sa dohodneme, tak implementácia by prebehla v priebehu jesene.“

Fingo.sk patrí k sprostredkovateľom, ktoré majú uzatvorených najviac zmlúv s bankami a poisťovňami. Podľa údajov NBS má Fingo.sk aktuálne podpísaných 60 zmlúv s finančnými spoločnosťami. Pri spoločnosti Simplea zatiaľ na stránke NBS nie sú uvedené žiadne uzatvorené zmluvy.

Simplea má problém, keďže viaceré banky s ňou nechcú podpísať zmluvy. Problémom môže byť aj to, že chystá vlastnú banku.

Problémom môže byť aj vlastná banka

Banky a poisťovne nechcú o zmluvách s partnermi hovoriť. Považujú za internú záležitosť, s kým uzatvoria zmluvu a s kým nie. Niektoré finančné inštitúcie uzatvárajú zmluvy len s najväčšími sieťami. Nové firmy tak často nemajú u nich šancu. V prípade spoločnosti Simplea môže úlohu zohrávať aj to, že v Česku má už vlastnú poisťovňu a buduje banku. Služby oboch spoločností plánuje v budúcnosti ponúknuť aj slovenským klientom. Finančné inštitúcie tak môžu cítiť potenciálne ohrozenie, že zmluvy, ktoré prostredníctvom novej siete uzatvoria, sa agenti budú neskôr snažiť preniesť do sesterských firiem.

Simplea získala licenciu na sprostredkovanie v auguste tohto roku. Podľa plánov, ktoré predstavitelia firmy prezentovali potenciálnym obchodným partnerom, chce už v budúcom roku dosiahnuť obrat 7,6 milióna eur. V roku 2023 očakáva obrat 16,3 milióna a v roku 2026 by chcela mať tržby vo výške 42 miliónov eur.

Ak by jej tieto plány vyšli, už v roku 2023 by sa dostala medzi päť najväčších sprostredkovateľov na trhu. Takto rýchlo sa pritom nedarilo rásť ani firmám, ktoré vznikli odtrhnutím od zabehnutých firiem a ktoré budovali ľudia s dlhoročnými skúsenosťami so slovenským trhom. Simplea si však verí a český Partners jej úspech chce podporiť vysokými investíciami do budovania siete.