Podvodníci sa nechali zlákať internetovými bankami. Mnohí sa snažia založiť si konto s falošnou identitou. Vďaka tomu dokážu skryť peniaze z trestnej činnosti bez toho, aby ich niekto dokázal vypátrať.


Problémy s falošnými účtami má aj nemecká N26. Tá je už dlhšie obľúbeným cieľom podvodníkov. Denník Handelsblatt už pred dvomi rokmi informoval, že páchatelia si tu často otvárajú účty pod falošnou identitou. Následne sa pokúšajú získať prístup k inému účtu. Akonáhle sa im to podarí, peniaze z neho prevedú na svoj účet v N26 a odtiaľ prepošlú peniaze do zahraničia.

Vďaka takémuto postupu získa podvodník výhodu. Keďže peniaze ukradol z nemeckého účtu a poslal ich na iný nemecký účet, nejde o podozrivú transakciu. Ak by peniaze hneď previedol na zahraničný účet, banka by dokázala takýto prevod ľahšie stopnúť. Navyše viaceré banky sa už dávnejšie sťažovali, že sa nevedia v takýchto prípadoch spojiť s pracovníkmi N26 a zastaviť podvodnú transakciu.

Podvodníci využívajú na získanie cudzej identity pracovné inzeráty

Problém N26 s falošnými účtami sa ani za dva roky nepodarilo vyriešiť. Nemecký bankový dohľad Bafin teraz tejto banke hrozí tým, že jej obmedzí otváranie nových účov. Handelsblatt zistil, že Bafinu sa nepáči nedostatočný kontrolný systém pri zakladaní účtov, vďaka čomu sa účty v N26 využívajú na pranie špinavých peňazí.

Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung problém spočíva v tom, že N26 identifikuje nových klientov v niektorých prípadoch len podľa fotografie. Kým napríklad v Nemecku je potrebné na otvorenie účtu, aby sa zákazník spojil s pracovníkom banky pomocou videohovoru, v niektorých krajinách postačuje, aby do systému nahral svoj doklad totožnosti a následne si urobil selfie. Tú systém porovnáva s fotografiou na doklade.

Keďže N26 ponúka svoje služby v mnohých krajinách vrátane Slovenska, v jednotlivých štátoch vyžaduje rôzne tipy overenia. Napríklad vo Francúzsku je podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung zakázané, aby zamestnanec banky overil nového klienta pomocou videohovoru. V Holandsku sa zase používa len identifikácia na základe fotografie.

Páchatelia podľa Bafinu pri získaní identity človeka využívajú falošné pracovné inzeráty. Ľudí, ktorí prejavia záujem o ponúkané miesto, vyzvú, aby sa zúčastnili online pracovného pohovoru. Podvodníci tam od nich požadujú, aby im poslali všetky osobné údaje, ale chcú aj fotografiu a sken dokladu totožnosti. Na základe týchto údajov si potom dokážu otvoriť účet v internetovej banke.

Hrozí podobný scenár aj na Slovensku

Podobne ako N26 aj viaceré slovenské banky umožňujú otvoriť si účet cez internet. Žiadna z bánk však zatiaľ neponúka účty zahraničným klientom. Navyše pri otváraní účtu vykonávajú takzvaný test živosti. Ten spočíva napríklad v tom, že pri robení selfie musí očami sledovať guľôčku na displeji telefónu. Vďaka tomu banka vie, že ide o živého človeka a nie o fotografiu. Podvodníci by tak nemali s falošnou identitou uspieť.

„Národná banka Slovenska v rámci výkonu svojich kompetencií nezaznamenala otvorenie účtu cez internet pod falošnou identitou,“ tvrdí hovorca NBS Peter Majer. Dodáva, že banky na Slovensku sú pri otváraní účtu povinné overiť klientovu totožnosť. Vzdialená identifikácia musí byť pritom vykonaná na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti klient.

To, že finančné inštitúcie majú záujem klientov identifikovať na diaľku, ukázal aj prieskum NBS, ktorý bol zverejnený v marci tohto roku. Podľa neho umožňuje využívať služby bez osobnej návštevy obchodného miesta až 40 percent finančných inštitúcií. Ďalších 50 percent plánuje túto možnosť zaviesť v budúcnosti a len 10 percent subjektov s tým nepočíta. „Najviac otvorený je tomuto riešeniu sektor poisťovníctva a dôchodkového sporenia, ďalej sektor bankovníctva a platobných služieb. Naopak najmenej túto možnosť ponúka sektor finančného sprostredkovania,“ uviedla NBS.

Prieskum zároveň ukázal, že viaceré finančné inštitúcie sa ku klientom, ktorých overili na diaľku, správajú opatrnejšie, ako k tým, ktorých videli osobne. „Finančné inštitúcie stanovujú pre klientov, ktorých overili iba prostredníctvom vzdialenej identifikácie rôzne obmedzenia, ako napríklad limit na finančné operácie, nemožnosť využívať konkrétne produkty a služby, ako napríklad úverové produkty, či vybrané investičné portfólia,“ informovala NBS.