Nesplácanie hypotéky môže ľuďom spôsobiť existenčné problémy. Keď svoj problém nebudú riešiť a dlh bude rásť, banka im nakoniec môže nehnuteľnosť zobrať. Za hypotéku totiž dlžníci ručia samotným domom či bytom. Banky tvrdia, že problémy so splácaním úveru je možné riešiť viacerými spôsobmi. Dôležité je, aby dlžník s nimi komunikoval. Štatistiky ukazujú, že to ľudia väčšinou robia, keďže hypoték, ktoré by sa nesplácali dlhšie ako rok, je len minimum. Aj samotným zabavením nehnuteľnosti končí len zlomok prípadov.

Slovenská banková asociácia (SBA) tvrdí, že nesplácanie hypotéky na Slovensku zatiaľ nie je problém. Podiel takzvaných zlyhaných hypoték sa u nás dlhodobo drží pod úrovňou jedného percenta. Napriek tomu počas splácania nastávajú okolnosti, kvôli ktorým ľudia nemôžu riadne splácať svoj úver. Analytik z SBA Marcel Laznia hovorí, že môže ísť napríklad o stratu zamestnania, dlhodobú práceneschopnosť, narodenie dieťaťa, rozvod alebo nečakané zníženie príjmu. „Vtedy odporúčame čo najskôr kontaktovať svoju banku, najlepšie ešte pred tým, ako nastanú finančné ťažkosti,“ vysvetľuje M. Laznia.

Ešte predtým, ako sa klienti obrátia na banku, môžu využiť aj príspevok na zvýšenú splátku úveru, ktorý vyplácajú úrady práce. Získa ho len dlžník, ktorého priemerný príjem bol pred dvomi rokmi najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy. Posudzuje sa aj príjem spoludlžníka. Hypotéka musí byť čerpaná na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Okrem toho platí, že v nej musí bývať samotný žiadateľ, alebo jeho najbližší. Základnou podmienkou je, že sa dlžníkovi zvýšila splátka hypotéky kvôli rastu úrokov. Po novom majú nárok aj tí, ktorí si kvôli tomu refinancovali hypotéku. Výška príspevku je na úrovni 75 percent zo zvýšenia splátky, najviac v sume 150 eur mesačne. 

Nesplácanie hypotéky treba riešiť s bankou

Keď niekto vyčerpá možnosti, ako zabezpečiť pravidelné splácanie hypotéky, môže sa obrátiť na banku. Najlepšie ešte predtým, ako sa vôbec dostane do omeškania so splácaním. „Aj v prípade, že klient mešká so splátkou do 30 dní, stále existuje vysoká pravdepodobnosť, že spolu s bankou nájde vhodné riešenie. Zvyšujúci sa počet dní v omeškaní výrazne znižuje možnosti riešenia situácie klienta,“ upozorňuje M. Laznia.

Banky majú rôzne možnosti, ako možno riešiť problémy so splácaním hypotéky. Dlžníci môžu banku požiadať napríklad o predĺženie splatnosti úveru, konsolidáciu viacerých úverov do jedného či odklad splátok úveru. Nie všetky banky ponúkajú rovnaké možnosti. Vždy ide o zmenu úverových podmienok, o ktoré písomne žiada klient v pobočke banky. Zmeny v úverovej zmluve sa potom stávajú realitou až po schválení žiadosti bankou.

„V prípade, že klient ani po viacerých výzvach a mesiacoch nekomunikuje s bankou a neuhrádza splátky riadne a včas, môže veriteľ pristúpiť v rámci zákonných možností aj k uplatneniu záložného práva na nehnuteľnosť. Takéto prípady sú ojedinelou záležitosťou a zvyčajne prevyšujú horizont 12 mesiacov. Banky v prípade neakceptovania nesplácania hypotéky či v prípade uplatnenia záložného práva  vo väčšine prípadov nevyužívajú minimálny štandard, ktorý je zakotvený v Občianskom zákonníku,“ dodáva analytik z SBA.

Nesplácanie hypotéky
Nesplácanie hypotéky môže ľuďom spôsobiť existenčné problémy (Ilustračné foto Finsider: Mário Skyba)

Banky môžu dočasne znížiť aj samotnú splátku

To, že sa dlžníci v prípade hroziacich problémov nemajú zatajovať, potvrdzujú aj banky, ktoré oslovil portál Finsider. Medzi riešenia, ktoré ponúka napríklad VÚB banka, patrí odklad splátok na šesť mesiacov, predĺženie splatnosti úveru, čim sa zníži splátka, pripadne, ak klient ma viac rôznych úverov, riešením je aj spojenie do jedného. Do úvahy prichádza aj individuálny splátkový kalendár. „Prax ukazuje, že vyššie spomínané možnosti pomoci klientov so splácaním v drvivej väčšine pomôžu,“ tvrdí hovorca VÚB Dominik Miša.

Podobné možnosti ponúka aj Slovenská sporiteľňa. Jej klienti si môžu napríklad zmeniť dátum splátky úveru na neskoršie. Robí sa to vtedy, keď sú splátky úveru naplánované pred dátumom, keď ľuďom chodí na účet výplata. Okrem toho je možné dohodnúť aj predĺženie splatnosti úveru, čo spôsobí, že mesačná splátka klesne. Dlžník bude úver splácať dlhšie a celkovo zaplatí aj viac peňazí. Ďalšou možnosťou je spojenie úverov, čím sa tiež môže znížiť celková mesačná suma na splácanie.

Slovenský sporiteľňa ponúka aj dočasné zníženie mesačných splátok. Klient bude šesť mesiacov platiť len 25 percent z výšky splátok. „Musíte však rátať s tým, že po skončení obdobia zníženia splátok sa úver prepočíta o nezaplatenú časť splátok tak, aby ostala zachovaná pôvodná splatnosť úveru, čiže výška splátok sa vám zvýši. Navyše následne minimálne dva roky nedostanete akýkoľvek nový úverový produkt,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Kedy príde dlžník o založenú nehnuteľnosť

Keď si niekto berie hypotéku, spravidla ju musí dať banke do zálohy. V prípade, že dlh nebude môcť splatiť, banka si nehnuteľnosť môže zobrať a posunúť do dražby. Jej cieľom je vtedy získať zostatkovú dlžnú sumu z hypotéky.

Oslovené banky svorne tvrdia, že ide o veľmi zriedkavé prípady. „Hypoték, ktoré by sa nesplácali dlhšie ako deväť až 12 mesiacov je menej než 0,5 percenta. Až po vyčerpaní všetkých možností, iba zlomok končí dražbou. Časť z dražieb sa napokon tiež nekoná, lebo zasiahne rodina, iné okolnosti, klient predá nehnuteľnosť sám a podobne. Časť dražieb sú dražby bytových družstiev a korporátne dražby. Skladbu týchto dražieb však tvoria veľmi zadlžení ľudia a firmy, ktoré majú mnoho iných exekúcií,“ uvádza D. Miša.

K samotnej dražbe prichádza len vo veľmi ojedinelých prípadoch aj v prípade Slovenskej sporiteľne. Podľa M. Cesnakovej sú to v princípe výnimky, kde klient vôbec nespolupracuje. „Dražba je naozaj posledné riešenie. Okrem štandardnej pomoci máme v našej banke aj špeciálny tím – takzvanú sociálnu banku, ktorá pomáha ľuďom v najťažších životných situáciách. V našej banke sa preto ročne realizuje minimum dražieb, čísla sa pohybujú na úrovni desiatok kusov zrealizovaných dražieb ročne,“ dodáva hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: