Systém výpočtu niektorých dávok a ich maximálnej výšky na Slovensku je naviazaný na priemernú mzdu. Čím vyššie sú zárobky v krajine, tým viac budú dostávať aj ľudia bez práce či na materskej. Maximálne dávky napríklad počas materskej či péenky porastú od januára budúceho roka. Maximálne dávky v nezamestnanosti sa budú počítať inak už od júla.

O nových sumách rozhodla vlaňajšia priemerná mzda, ktorá podľa štatistikov dosiahla úroveň 1 304 eur mesačne. Na základe jej výšky sa potom počíta takzvaný maximálny denný vymeriavací základ, od ktorého sa zase odvíja maximálna výška dávok. Mechanizmus výpočtu maximálneho základu určuje zákon o sociálnom poistení, podľa ktorého sa dvojnásobok priemernej mzdy vynásobí 12 mesiacmi a následne vydelí číslom 365, čo predstavuje počet dní v roku. Maximálny denný vymeriavací základ podľa tohto výpočtu stúpne zo súčasných 79,6274 eura na 85,7425 eura.

Z tejto sumy sa počítajú aj najvyššie možné dávky, ktoré dostávajú ľudia za celý mesiac alebo za jednotlivé dni. Ide napríklad o materskú či tehotenskú dávku, ošetrovné, nemocenské dávky a dávky v nezamestnanosti. Ľudia ale dosiahnu maximálnu výšku len v prípade, že majú dostatočne vysoký príjem. Po novom by museli zarábať aspoň 2 608 eur mesačne v hrubom, čo je dvojnásobok priemernej mzdy z vlaňajška. Z rovnakej sumy vymeriavacieho základu by musel živnostník či samoplatca platiť sociálne odvody.

Maximálne dávky pre rodičov

Vďaka vyššiemu vymeriavaciemu základu od januára budúceho roka stúpnu aj niektoré maximálne dávky pre rodičov. Napríklad materská dávka sa počíta ako 75 percent vymeriavacieho základu rodiča. Bez ohľadu na to, aký príjem mal rodič pred nástupom na materskú, v budúcom roku dostane maximálne 64,31 eura na deň. Za 30-dňový mesiac tak môže otec či matka získať maximálne 1 929,30 eura a pri 31-dňovom mesiaci zase 1 993,60 eura. Skutočná suma dávky závisí od príjmu zamestnanca alebo sumy, z ktorej podnikatelia platia odvody.

V budúcom roku si prilepšia aj ženy, ktoré pôrod ešte len čaká. Štát im už dva roky poskytuje takzvané tehotenské dávky či štipendium. Tehotenská dávka bude v minimálnej dennej výške 8,57 eura a v maximálnej výške 12,86 eura. Tehotná žena tak môže dostať minimálne 257,30 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 265,90 eura za mesiac, ktorý má 31 dní. Najviac bude môcť dostať 385,90 eura pri 30-dňovom mesiaci alebo 398,80 eura pri 31-dňovom mesiaci. Reálna výška tehotenského predstavuje minimálne desať a maximálne 15 percent vymeriavacieho základu alebo mesačného zárobku tehotnej ženy.

Prilepšiť by si mali aj ľudia, ktorí budú od januára ošetrovať člena rodiny. Maximálne ošetrovné sa totiž tiež odvíja od maximálneho vymeriavacieho základu. Reálna výška ošetrovného je 55 percent vymeriavacieho základu od prvého dňa. Maximálne denné ošetrovné bude od budúceho roka na úrovni 47,16 eura. Ide o klasickú dávku krátkodobého ošetrovného, ktorá sa vypláca maximálne 14 dní. Za tie Sociálna poisťovňa vyplatí maximálne 660,30 eura. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa vypláca počas 90 dní, bude mesačne v rovnakých maximálnych sumách ako nemocenské.

Sumy za celý mesiac alebo za 14 dní sa pri týchto dávkach zaokrúhľujú vždy na celé desatiny smerom nahor.

Maximálne dávky v roku 2023 a 2024:

DávkaSuma v roku 2023Suma v roku 2024
Maximálna materská za 30 dní1 791,70 eura1 929,30 eura
Maximálna materská za 31 dní1 851,40 eura1 993,60 eura
Minimálne tehotenské za 30 dní238,90 eura257,30 eura
Minimálne tehotenské za 31 dní246,90 eura265,90 eura
Maximálne tehotenské za 30 dní358,40 eura385,90 eura
Maximálne tehotenské za 31 dní370,30 eura398,80 eura
Maximálne ošetrovné za 14 dní613,20 eura660,30 eura
Zdroj: Výpočet Finsideru, Sociálna poisťovňa
Maximálne dávky
Maximálne dávky počas materskej či péenky porastú od januára budúceho roka (Ilustračné foto: Depositphotos)

Viac peňazí na péenke a počas nezamestnanosti

Pri péenke sa výška dávky počíta podľa toho, ako dlho je niekto chorý. Za prvé tri dni ľudia dostanú 25 percent denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa už majú nárok na 55 percent. Aj v tomto prípade sa bude maximálna možná dávka počítať podľa maximálneho vymeriavacieho základu. Ak bude niekto od januára budúceho roka na péenke, maximálna výška jeho nemocenského za prvé tri dni bude 21,44 eura na deň. Od štvrtého dňa bude dostávať maximálne 47,16 eura.

Ak bude niekto chorý 30 dní, dostane maximálne 1 337,64 eura. V prípade péenky počas 31-dňového mesiaca bude maximálna dávka na úrovni 1 384,80 eura. Aj v tomto prípade platí, že skutočná výška dávky závisí od príjmu. Dávka môže byť nakoniec aj polovičná, ak sa niekto stal práceneschopným pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. Keď je na péenke bežný zamestnanec, za prvých desať dní dostáva náhradu príjmu od svojho zamestnávateľa, až potom mu ju prepláca Sociálna poisťovňa. Živnostníkom a dobrovoľne poisteným vypláca poisťovňa nemocenskú od začiatku. Vo všetkých prípadoch platí percentuálny výpočet podľa počtu dní.

Maximálne dávky počas PN v roku 2023 a 2024:

DávkaSuma v roku 2023Suma v roku 2024
Maximálne nemocenské za 30 dní1 242,33 eura1 337,64 eura
Maximálne nemocenské za 31 dní1 286,13 eura1 384,80 eura
Zdroj: Výpočet Finsideru, Sociálna poisťovňa

Priemerný zárobok v krajine za vlaňajšok o niečo skôr ovplyvní maximálne dávky v nezamestnanosti. Ich najvyššia možná úroveň platí vždy od začiatku júla daného roka do konca júna nasledujúceho roka. Nové sumy teda začnú platiť až v júli tohto roka. Denný vymeriavací základ bude najviac vo výške 85,7425 eura. Dávka sa poskytuje za dni a jej výška je 50 percent denného vymeriavacieho základu.

Maximálna suma dávky za 31 dní teda bude 1329,10 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, dosiahne 1286,20 eura. Jej skutočná výška sa ale pri jednotlivcoch počíta z hrubej mzdy ešte počas práce. Živnostníci si poistenie v nezamestnanosti povinne neplatia. Môžu si ho platiť dobrovoľne z vymeriavacieho základu, ktorý si určia podľa seba.

Na reálny výpočet dávky v nezamestnanosti je v zásade potrebný súčin denného vymeriavacieho základu, čísla 0,5 a počtu dní v mesiaci. Podpora v nezamestnanosti sa môže poberať maximálne šesť mesiacov.

Maximálne dávky v nezamestnanosti v roku 2023 a 2024:

DávkaSuma od 1. júla 2022 do 30. júna 2023Suma od 1. júla 2023 do 30. júna 2024
Maximálne dávky v nezamestnanosti za 30 dní1 194,50 eura1 286,20 eura
Maximálne dávky v nezamestnanosti za 31 dní1 234,30 eura1329,10 eura
Zdroj: Výpočet Finsideru, Sociálna poisťovňa