Na dlhopisových trhoch očakávame v roku 2024 volatilitu ako dôsledok slabnúceho rastu, klesajúcej inflácie a geopolitického napätia. Centrálne banky budú pravdepodobne váhať s agresívnym znižovaním úrokových sadzieb z najvyšších úrovní za viac ako 15 rokov, čo spolu s geopolitickým napätím povedie k neistote na dlhopisových trhoch. Investori by sa preto mali zamerať na vysokokvalitné štátne dlhopisy. Zvážiť by mohli aj selektívne investovanie do podnikových dlhopisov.

Hoci sa neočakáva rýchle a agresívne znižovanie sadzieb, recesia v americkej ekonomike by to mohla rýchlo zmeniť. Krehká geopolitická situácia pridá ďalšie palivo volatilite na trhu,“ vysvetľuje situáciu Althea Spinozzi zo Saxo Bank. Spojené štáty čelia geopolitickému napätiu na Ukrajine, v Izraeli a na Taiwane. Po novembrových voľbách v USA sa politická situácia pravdepodobne v roku 2024 dostane do patovej situácie, čím sa znížia fiškálne impulzy a zvýši sa neistota ekonomického rastu. To si vyžaduje opatrnosť centrálnych bánk pri ďalšom sprísňovaní alebo jej príliš rýchlom uvoľňovaní, čo znamená vyššiu volatilitu na dlhopisových trhoch.

Trh s dlhopismi ponúka investorom atraktívne vyhliadky

Investori do dlhopisov majú podľa odborníčky Saxo Bank možnosť zaistiť si jeden z najvyšších výnosov za viac než desaťročie. Vyššie výnosy neznamenajú len vyššiu návratnosť , ale aj nižšiu pravdepodobnosť, že dlhopisy vykážu negatívnu návratnosť, aj keď výnosy opäť mierne stúpnu.

Dlhopisy sú nový buzz word

Keďže centrálne banky budú  pravdepodobne znižovať úrokové sadzby pomaly, oneskorený prenos vplyvu agresívnych menových politík z roku 2023 bude v novom roku naďalej sprísňovať finančné podmienky.

Pre štátne dlhopisy rozvinutých krajín existujú podľa A. Spinozzi v roku 2024 tri možné scenáre:

1. Scenár mäkkého pristátia: boj proti inflácii skončí a vyhneme sa hlbokej recesii, čo spôsobí, že centrálne banky mierne znížia sadzby. Výnosové krivky budú strmšie, pričom výnosy 10-ročných dlhopisov sa v porovnaní so súčasnými hodnotami upravia mierne nižšie.

2. Scenár tvrdého pristátia: hlboká recesia prinúti centrálne banky agresívne znižovať sadzby, čo vyvoláva hlboké býčie zostrmenie výnosových kriviek. Sadzby výrazne klesnú.

3. Scenár 70-tych rokov: inflácia znovu prepukne, čo prinúti centrálne banky opätovne zvýšiť sadzby. To znamená sploštenie výnosových kriviek.

Kvalita je kráľom

Zhoršujúca sa ekonomická aktivita a vysoké sadzby neveštia nič dobré pre rizikové aktíva, čo by mohlo viesť k vyšším spreadom podnikových dlhopisov pri spomaľovaní tržieb a stlačených maržiach.

„Zatiaľ čo výnosy podnikových dlhopisov v USA a Európe stúpli spolu s výnosmi štátnych dlhopisov, nárast, ktorý ponúkajú podnikové dlhopisy investičného stupňa oproti svojim benchmarkom, je hlboko pod priemerom rokov 2010-2020,“ komentuje Althea Spinozzi zo Saxo Bank.

Pri pohľade na junk bondy je obraz podľa odborníčky ešte horší. „Tieto dlhopisy v USD platia o 260 bázických bodov viac v porovnaní s porovnateľnými dlhopismi investičného stupňa, čo je úroveň v súlade s hodnoteniami pred Covidom, keď Fed stimuloval ekonomiku prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania a úrokové sadzby boli menej ako polovičné oproti súčasnosti. V Európe junk  bondy platia o 310 bázických bodov viac v porovnaní s vysoko kvalitnými dlhopismi, čo odzrkadľuje náročnejšie makroekonomické pozadie. „Preto vidíme lepšiu hodnotu v štátnych dlhopisoch rozvinutých krajín ako v prípade podnikové dlhopisov, aj keď selektívny prístup môže byť atraktívny,“ dodáva expertka Saxo Bank.

Dlhopisy sú nový buzz word

Althea Spinozzi, dlhopisová strategička Saxo Bank