Na finančných trhoch nič nepokračuje večne, ani zisky. Na druhej strane, ani straty. Kto zle zareaguje na výkyvy, môže sa obrať o tisíce eur.


Základom úspešného investovania je⁠ totiž dlhodobosť a pravidelnosť. Mnoho ľudí sa však touto poučkou nedokáže riadiť najmä v období, keď sa všetky scenáre v ekonomike javia čierno a investície prerábajú. „Len za posledných pár rokov sme boli svedkami relatívne veľkých prepadov trhu. V roku 2020 ho spôsobila pandémia Covidu-19 a predminulý rok energetická kríza. Dnes už finančné trhy pomaly šplhajú k novým výšinám ako to bolo historicky po každom väčšom probléme. Napriek tomu, že po páde doteraz vždy prišiel rast, na dátach vidíme, že mnoho investorov tento vývoj vyľakal a svoje investície vybrali, prípadne prestali na čas investovať,“ hovorí Marek Malina, analytik online investičnej platformy Portu.

Emócie môžu vyjsť pri investovaní draho

Foto: Pexels / David Garrison


Zľaknúť sa a podľahnúť emóciám je drahá chyba. Nižšie sme sa pozreli na to, aká drahá. Využili sme pri tom tri modelové príklady. Počítali sme s horizontom investovania od 1. 1. 2013 do súčasnosti a výnosnosťou celosvetového indexu MSCI World.

Štyri pády za jedenásť rokov
Počas stanovenej dĺžky investovania sme boli svedkami štyroch poklesov indexu o viac ako 10 %. V roku 2015 sa prepadol o 16 % z dôvodu obáv ohľadom možného príchodu deflácie. V roku 2018 stál za poklesom o 15 % mix viacerých faktorov. Bývalý prezident USA Donald Trump odštartoval obchodnú vojnu s Čínou, globálne hospodárstvo začalo spomaľovať a existovali obavy, že Fed začal príliš rýchlo zvyšovať úrokové sadzby. V roku 2020 prišiel Covid-19 a index odpísal až 36 %. Na prelome rokov 2021 a 2022 sa zas prepadol o 26 % kvôli energetickej kríze a s ňou spojenou vysokou infláciou. Vlani sa už akcie zo svojich prepadov v značnej miere spamätali a niekoľko dôležitých indexov prepisovalo historické maximá.
Práve to, ako sa investor zachová počas problematických období je dôležitejšie než sa môže zdať. Poďme sa na to pozrieť.


Variant A – trpezlivý investor
V prvom variante náš investor začal s investíciou 500 eur a následne investoval vždy k 1. mesiacu 50 eur. Počas celej doby dokázal ignorovať svoje emócie a investoval nepretržite.

Emócie môžu vyjsť pri investovaní draho

Za celý časový úsek investoval 7 100 eur počas celých 132 mesiacov. Hodnota jeho investície vzrástla na 11 486 eur. Výnos tak predstavuje 4 386 eur.


Variant B – investor so strachom
V druhom variante investor nedokázal svoje emócie ovládnuť a vždy, keď index klesol o 10 % prestal investovať. A to až do doby, keď sa index dostal opätovne na nové maximum. V tomto scenári tak neinvestoval až počas 44 zo 132 mesiacov.

Emócie môžu vyjsť pri investovaní draho

Za celý časový úsek investoval 4 900 eur a hodnota jeho investície vzrástla na 8 279 eur. Výnos predstavuje 3 379 eur.


Variant C – ideálny investor
Tretí variant predstavuje ideálne správanie investora. Nielenže na začiatku investoval 500 eur a následne pokračoval v pravidelnom mesačnom investovaní, ale počas každého poklesu indexu o 10 % zvýšil svoju investíciu z 50 na 100 eur. Na pôvodnú sumu sa vrátil až potom, čo sa trhy vrátili na predošlé maximum.

Emócie môžu vyjsť pri investovaní draho

Za celý časový úsek náš investor investoval 9 500 eur a jeho hodnota investície vzrástla na 15 129 eur. To predstavuje výnos 5 629 eur.


Variant D – vybrať peniaze je najhoršia možnosť
Najhorším variantom je zľaknúť sa a po výraznom prepade trhu peniaze z účtu vybrať. Opäť počítajme s investorom, ktorý začal na úvod s 500 eurami a potom 1. deň v každom mesiaci vložil 50 eur. Ak by po výraznom poklese trhov v roku 2020 o 35 % všetky peniaze vybral, získal by absolútny výnos 105 eur. Zarobil by teda iba niečo cez 2 % z toho, čo na účet postupne vložil.

Emócie môžu vyjsť pri investovaní draho

Emócie za štyri tisícky
Rozdiel v správaní investora robí veľké rozdiely. Už pri 50-eurovej mesačnej investícii je medzi ideálnym (variant C) a horším (B) správaním rozdiel viac ako 2 000 eur. Najväčšou chybou však je neinvestovať vôbec, prípadne po niektorom z výrazných prepadov trhu peniaze vybrať. „To je prípad investora D, ktorý sa rozhodol v marci 2020 po prepuknutí pandémie Covid-19 svoju investíciu v panike vybrať. Ak by vytrval a pokračoval v investovaní, profitoval by z oživenia akciových trhov a k 1. februáru 2024 by sa jeho výnos rovnal 4 386 eurám. Psychologické chyby tak môžu vyjsť investora draho,“ dodáva Marek Malina.