Celková miera nezamestnanosti dosiahla 6,2%, medzimesačne narástla o dve stotiny, čo v absolútnom vyjadrení prestavuje asi 500 nových nezamestnaných. Totožne sa vyvíjala aj disponibilná miera nezamestnanosti, stále sa držiaca blízko 5,1%.

Júnový nárast počtu nezamestnaných bol spôsobený predovšetkým prílevom absolventom vysokých škôl. Z prítoku nových nezamestnaných (cca 16,6 tisíca) tvorili absolventi VŠ asi 2,4 tisíca. Druhá vlna mladých registrujúcich sa na úradoch práce sa očakáva v septembri, keď pôjde najmä o stredoškolákov.

Hýbať štatistikami nezamestnanosti budú v najbližších mesiacoch nielen absolventi. Spomaľujúci sa domáci aj zahraničný dopyt, tlmená spotreba a nižšie reálne mzdy budú mať dopad aj na aktivitu v biznis sektore, čo sa môže prejaviť nárastom počtu nezamestnaných v najbližších mesiacoch.

Tento faktor bude ovplyvňovať aj rozsah štandardne silných sezónnych prác, ktoré majú tendenciu pomáhať potlačiť nezamestnanosť smerom nadol. Naďalej však vidíme dlhodobý nedostatok zamestnancov v niektorých odvetviach a pokračujúce demografické zmeny vo forme odchodu silných populačných ročníkov do dôchodku. Všetky tieto, často protichodné, faktory naznačujú, že nárast nezamestnanosti by mohol byť iba jemný, v desatinách percentuálneho bodu.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne