Aprílový zahraničný obchod sa vyvíjal v súlade s očakávaniami, keď dosiahlo pozitívne saldo necelých 300 miliónov eur. Za prvé štyri mesiace roka tak nominálny prebytok zahraničného obchodu presiahol už jednu miliardu eur.

Trendy, ktoré sme pozorovali už v minulom mesiaci stále pretrvávali, a síce solídny medziročný nárast exportov v automobilovom priemysle, hoci vplyv mala nízka porovnávacia báza z apríla minulého roka. Na druhej strane, podobne ako v marci, došlo k medziročnému poklesu importu o takmer tri percentá, najmä v dôsledku poklesu cien na energetických trhoch, čo vyústilo v nižší nominálny objem dovozu v kategórii minerálnych palív, mazív a príbuzných materiálov.

Priemyselná produkcia naopak svojím výkonom zaostala za očakávaniami, medzimesačne poklesla o viac než jedno percento, čo ma medziročnej báze prinieslo pokles o dve percentá. Rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci bol výkon ťahaný automobilovým priemyslom, ktorý prispel takmer dvoma percentuálnymi bodmi smerom nahor, iné odvetvia však v apríli výraznejšie oslabovali. Tento efekt bol viditeľný najmä vo výrobe výrobkov z gumy a plastu, kde bola produkcia medziročne nižšia o 9%.

Zahraničný obchod tak nateraz dobieha zameškané a priemysel vybavuje objednávky, ktoré sa za obdobie početných problémov v dodávateľských reťazcoch nahromadili. Do nasledujúcich mesiacov očakávame prejavujúci sa vplyv oslabujúcej globálnej aktivity, čo nám bude tlmiť aj exportnú výkonnosť. Výraznejšie a trvalejšie oživenie exportu bude závisieť od oživenia ekonomickej aktivity na hlavných exportných trhoch, najmä teda tom európskom, čo by mohlo nastať v závere tohto roka, resp. v roku 2024.

Výhľad pre priemysel a teda aj pre zahraničný obchod však ostáva neistý, keďže ekonomická aktivita je stále pod tlakom, a hoci inflácia už postupne klesá, stále ostáva na zvýšených úrovniach a centrálne banky tak ešte s najväčšou pravdepodobnosťou úplne nedokončili svoje „domáce úlohy“. Obavy o dopyt zo strany priemyselníkov stále pretrvávajú, dopad na jednotlivé priemyselné odvetvia je však rozdielny.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne